Budgetering och riskhantering för IT-projekt bild

Budgetering och riskhantering för IT-projekt

PRELIMINÄR START HT-24

Denna utbildningen är uppdelad i tre delkurser och sker på distans under 8 veckor med en studietakt på 50%

Upplägget innebär stor flexibilitet för den studerande vilket medför att det enkelt går att kombinera studier med arbete. Den studerande kan i stor utsträckning bedriva studierna på valfri tid, därmed även på kvällar och helger.

Delkurser:

 • Introduktion till budgetering och kostnader för IT-projekt 
 • Riskhantering i IT-projekt
 • Uppskattning av projektkostnader

UTBILDNINGEN GER KUNSKAPER OM/I

 • att skapa och ansvara för en projektbudget samt hantera eventuella avvikelser
 • olika begrepp och metoder inom budgetering och riskhantering inom IT-projekt
 • påverkande faktorer som projektkostnader, tidsåtgång, förseningar, resursbehov och resursplanering
 • verktyg och metoder för att planera och hantera kostnader och budgetar i IT-projekt
 • att samarbeta med olika funktioner och roller inom IT-projekt, som projektägare, projektledare, utvecklingsteamet och kunden.

UTBILDNINGEN GER FÄRDIGHETER I ATT

 • planera och hantera kostnader och budgetar för IT-projekt
 • identifiera och hantera risker i IT-projekt
 • använda relevanta verktyg och tekniker för budgetering och riskhantering inom IT-projekt
 • identifiera faktorer som påverkar kostnader och budgetar i IT-projekt.

UTBILDNINGEN GER KOMPETENSER FÖR ATT

 • övervaka och kontrollera kostnader och budgetar för IT-projekt, och vidta åtgärder vid behov för att hålla projektet på spåret 
 • samarbeta med olika aktörer inom projektet, såsom projektledare, tekniska experter och ekonomer, och skapa gemensamma mål och förutsättningar för projektet
 • tydligt kunna kommunicera olika risker och dess potentiella påverkan på IT-projektets tidslinje och budget för projektets styrelsegrupper, projektledare, utvecklingsteamen och kund
 • använda relevanta verktyg och tekniker för budgetering och riskhantering inom IT-projekt.

Behörighet
Yrkeserfarenhet om minst ett år från IT-relaterat arbete eller som projektledare på heltid eller minst två år av godkända studier inom IT eller Ekonomi/Finans på eftergymnasial nivå.