Säkerhets- och trygghetskoordinator, Göteborg bild

Säkerhets- och trygghetskoordinator, Göteborg

Utbildningen förbereder dig inför en karriär inom säkerhetsbranschen som t.ex.

  • Säkerhets- och trygghetskoordinator
  • Säkerhetssamordnare
  • Säkerhetskonsult
  • Säkerhetschef
  • Beredskapssamordnare
  • Projektledare inom säkerhet och trygghet
  • Säkerhetsledare vid evenemang

Särskild behörighet:
För behörighet krävs en sammanlagd yrkeserfarenhet om minst två (2) år - d.v.s. totalt 24 månader, minst deltid d.v.s. 20 timmar/vecka. Denna tid ska ha en relevant koppling till utbildningens inriktning, inom Säkerhet - Trygghet eller inom koordinering, projektledning och förändringsarbete.