Säkerhetsskyddad upphandling (SUA) bild

Säkerhetsskyddad upphandling (SUA)

Den här utbildningen ger dig ökad kunskap, fler färdigheter och stärkt kompetens att arbeta med säkerhetsskyddad upphandling. Detta behov föreligger eftersom brister i säkerhetsskyddad upphandling kan få stora konsekvenser för både beställare och leverantör - inte minst av ekonomisk karaktär men även avseende leveranssvårigheter som i sig kan innebära stora risker för Sveriges säkerhet.

Utbildningen kräver att du antingen har yrkeserfarenhet eller tidigare studier inom säkerhets- och/eller upphandlingsområdet för att du ska kunna tillgodose dig utbildningens inriktning.

Utbildningen är helt på distans och på deltid, vilket gör det möjligt att kombinera den med heltidsarbete.

Behörighet:
Yrkeserfarenhet om minst ett (1) år från säkerhetsrelaterat arbete och/eller upphandlingsarbete på heltid, alternativt minst två (2) år av godkända studier inom säkerhet och/eller upphandling på eftergymnasial nivå.