Moln- och virtualiseringstekniker

IT-molnspecialister, eller som de också kallas - "molnvakter", har fördjupad kunskap i första hand inom Microsoft Azure, molnsäkerhet, Office 365 och servervirtualisering. Läs mer på framtid.se

Framtid.se websida

Tips på andra utbildningar som kanske passar

Underhållstekniker inom processindustrin

Yrkeshögskolan Borlänge, Vuxenutbildningen

Din kompetens behövs inom industrin! Gör ett smart val och utbilda dig till underhållstekniker.

Är du teknikintresserad och gillar problemlösning? Då kan underhållstekniker vara yrket för dig. Utbildningen ger dig en bred teknisk kompetens för att ge dig rätt förutsättningar att kunna förebygga och avhjälpa driftstörningar samt driva förbättringsarbete inom industrin. Den snabba teknikutvecklingen och pågående digitalisering gör att branschen står inför ett stort kompetensbehov. Ett attraktivt framtidsyrke, helt enkelt.

En anledning till det stora kompetensbehovet beror på det ökade behovet av kompetensen som följd av teknikutvecklingen, pensionsavgångar och den kunskapsskillnad som anses komma enligt tidigare VD vid Riksorganisationen Svenskt Underhåll, Torsten Ekström.

Det finns indikatorer från branschen på att det rör sig om så mycket som 5 000 tjänster per år. Förutom dessa siffror tillkommer pensionsavgångar och en kompetensdifferens, den nuvarande traditionella underhållskompetensen kommer att behöva kompletteras mot den mer datadrivna och digitaliserade verksamheten som vi nu står inför.

Utbildningen till underhållstekniker inom processindustrin drivs av Borlänge kommun och är framtagen i nära samarbete med branschen och har funnits sedan 2013. Hittills har över 90% av studenterna som gått utbildningen fått jobb. Det innebär att branschföretag till exempel är delaktiga i utbildningens innehåll, medverkar i ledningsgruppen och tar emot studerande under Lärande i arbetet (LIA).

Några av de deltagande branschföretagen är Arctic Paper, OneNordic, Outokumpu, Spendrups, Ahlstrom, Quantservice, Northvolt och SSAB. Ledningsgruppen medverkar för att säkerställa en dagsaktuell utbildning som är anpassad till företagens behov. Genom utbildningen får du lära dig allt som täcker företagens kompetensnivå för en anställning som underhållstekniker.

Vad arbetar man med?

Vad jobbar man då med som underhållstekniker? Jo, man felsöker, utreder och löser driftsproblem. Rollen, som också kan benämnas servicetekniker eller underhållsmekaniker, har en viktig roll i en verksamhet. Vardagliga arbetsuppgifter består av reparation, underhåll, nyinstallation, felsökning och dokumentation.

Underhållstekniker minskar risken för driftstopp inom industrin genom förebyggande och avhjälpande underhåll på industrimaskiner och mekanisk utrustning i till exempel en tillverkningsindustri. Felsökning och reparation av maskiner ingår i jobbet.

Att arbeta som under­hålls­­tek­niker är omväxlande och roligt och passar dig som gillar högt tempo, är stresstålig och gillar att lösa problem.

Bra egenskaper att ha som underhållstekniker:

 • Flexibel
 • Handlingskraftig
 • Organisationsförmåga
 • Problemlösningsförmåga
 • Samarbetsförmåga
 • Serviceinriktad
 • Stresstålig 

Utbildningens mål

 • Kunskap inom underhållsområdet med inriktning mot processindustrin
 • Kunskap om och överblick kring områden som gränsar till underhållsarbete inom processindustrin
 • Utföra specialiserade arbetsuppgifter inom sitt yrkesområde men även andra kvalificerade arbetsuppgifter
 • Praktiskt kunna analysera och åtgärda sammansatta problem inom den studerandes val av inriktning
 • Kunna kommunicera åtaganden och formulera lösningar inom sitt yrkesområde på minst ett främmande språk
 • Kunna felsöka, analysera och tillgodogöra sig ny information för att kunna lösa uppkomna arbetsuppgifter i sin professionella utveckling

Detta skall ske inom någon av inriktningarna mekaniskt- eller el- och automatiserat underhåll.

Den studerande får själv välja sin inriktning inom sitt yrkesval inför tredje terminens studier.

Efter godkänd avslutad utbildning får du en yrkeshögskoleexamen som underhållstekniker och du kan söka jobb som arbetsledare inom underhåll, underhållstekniker, processtekniker, automationstekniker, servicetekniker eller -montör.

Utöver ditt examensbetyg så kommer du att få ett europaintyg, som gör att du kan söka likvärdiga jobb inom hela EU. Intyget grundar sig på EFNMS (European Federation of National Maintenance Societies) som framtagit detta. Intyget är ett dokument som gör det lättare för arbetsgivare och utbildningsinstitutioner att förstå någons yrkeskvalifikation. Dokumentet omfattar utbildningsmål som finns beskrivna i den av myndigheten beslutade utbildningsplanen.

Lärande i arbete (LIA)

Lärande i arbete (LIA) innebär att en del av utbildningen är förlagd till en eller flera arbetsplatser. När man studerar en yrkeshögskoleutbildning läser man teoretisk kunskap samtidigt som man lär känna näringslivet längs vägen genom praktik och arbetslivsförankrade uppgifter. Praktiken, som på yrkeshögskolan kallas LIA (lärande i arbete) utgör hela 22 veckor vilket motsvarar cirka en fjärdedel av utbildningen. All utbildning inom yrkeshögskolan sker i nära samarbete med arbetslivet. Yrkeshögskoleutbildningar är framtagna i samarbete med – och i många fall initierade av – företag från den aktuella branschen. Detta för att innehållet i utbildningarna ska bli så aktuella som möjligt och matcha det kompetensbehov som finns i arbetslivet, och för att de studerande ska kunna ta sig an yrkesrollen direkt efter examen. Yrkeshögskolan bedriver bara utbildningar där det finns en säker marknad för jobb.

Du är behörig att antas till en utbildning inom yrkeshögskolan om du:

har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning, har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1, är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning eller

genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Vi kan bedöma dig som behörig även om du inte uppfyller de formella behörighetskraven. Mer information hittar du under rubriken Reell kompetens på utbildarens hemsida.

Särskilda förkunskaper

För att du ska kunna tillgodogöra dig utbildningen till Underhållstekniker inom processindustrin krävs också att du har godkänt i:

 Svenska 1/Svenska A

 Matematik 1/Matematik A

 Engelska 5/Engelska A

Utbildningen bedrivs på heltid och motsvarar en heltidstjänst (40 timmar/vecka).

För mer information
Kontakta utbildningsledare Fredrik Degerman, telefon: 070-309 35 13.

Utbildningsstart
2024-08-12
2025-08-11
2026-08-10
Utbildningsslut
2026-05-22
2027-05-21
2028-05-26
Studietakt
100%
YH poäng
420 YH-poäng (ca. 2.1 år)
Ansökan öppnar
Sen ansökan
Ansökan stänger
2024-08-23
Branscher
Teknik & tillverkning
Övrigt

Automationstekniker

KYH

✓ Kostnadsfri & CSN-berättigad YH-utbildning. 

Som Automationstekniker optimerar du system och processer för att öka effektiviteten, minska kostnader och förbättra produktionskvaliteten. Genom att programmera, underhålla, övervaka och felsöka olika styr-och regelsystem så som sensorer, motorer och robotar i industriella och tekniska miljöer ansvarar du för att dessa system fortsatt ska kunna utföra uppgifter med minimal mänsklig inblandning!

Behörighetskrav

För att kunna bli antagen till utbildningen behöver du ha gymnasieexamen från Sverige eller annat land. Du behöver även ha minst godkänt betyg i någon av följande kurser:

 • Matematik 2
  Eller
 • Mekatronik 1
  Eller
 • Praktisk ellära
  Eller
 • Teknik 1
   

  Saknar du något behörighetskrav? Det finns flera olika sätt att bli behörig på! Läs om hur du kan bli behörig till KYH här!

  Platsbunden via Avesta, Gävle, Hudiksvall & Östersund.

Utbildningsstart
Höstterminen 2024
Höstterminen 2025
Höstterminen 2026
Utbildningsslut
Vårterminen 2026
Vårterminen 2027
Vårterminen 2028
Studietakt
100%
YH poäng
400 YH-poäng (ca. 2.0 år)
Ansökan öppnar
Sen ansökan
Branscher
Teknik & tillverkning
Studieort
Avesta kommun
Satellitort
Gävle, Hudiksvall, Östersund