Offentlig upphandlare bild

Offentlig upphandlare

Som offentlig upphandlare arbetar du med inköp inom offentlig sektor. Du säkerställer ett klokt användande av skattemedel och skriver kravställningar. Efter utbildningen kan du även arbeta med privata företag som vill lämna anbud på upphandlingar.

Utbildningen passar dig som vill arbeta med inköp inom offentlig sektor och se till att skattemedel används på ett ansvarsfullt sätt och som gillar att arbeta i projektform och har goda kunskaper i svenska, i tal och skrift.

Goda framtidsutsikter
Det kommer att ske stora pensionsavgångar i gruppen handläggare med kompetens inom upphandling inom de närmaste åren. Efterfrågan på kompetenta medarbetare kommer att vara hög. Detta grundat på uttalanden från framstående aktörer inom branschen, underlag från egen undersökning, löpande näringslivskontakter samt ledningsgruppens samlade bedömning och arbetsförmedlingens prognos.

Allt du behöver
För att bli en bra upphandlare krävs både teoretiska studier och praktisk erfarenhet. Aktörer inom upphandlingsområdet ser mycket positivt på att de studerande har möjlighet att omsätta sina teoretiska kunskaper under de praktiska LIA-perioderna. Erfarenheten som du som studerande får under dina LIA-perioder väger tungt vid anställning. Utbildningen innehåller bl.a. inköpsekonomi, affärsrätt, affärs- och marknadsanalys, upphandling och projektledning.

Kontakt
Utbildningsledare
Jan Skogberg