Redovisningskonsult bild

Redovisningskonsult

Som redovisningskonsult arbetar du med redovisning och bokslut. Du sköter även analys och rådgivning, löpande bokföring, avstämningar och deklarationer. Du förväntas även kunna kommunicera, analysera och prognostisera utfall.

Utbildningen passar dig som brinner för ekonomi, siffror och är kommunikativ i tal och skrift.

Goda framtidsutsikter
Efterfrågan på ekonomer i allmänhet och redovisningskonsulter i synnerhet är mycket stor. I samtliga dagstidningar annonseras efter redovisningskonsulter och bemanningsföretagen kan i dagsläget inte tillgodose sina kunders efterfrågan. Arbetsförmedlingens bedömning är att framtidsutsikterna för skickliga redovisningskonsulter är mycket goda, dels för att redovisning har en framskjutande plats i näringslivet och dels för att allt större krav ställs på redovisare. Den kompetens som vår utbildning ger är mycket efterfrågad i näringslivet och näst intill alla våra studerande får jobb efter examen.

Allt du behöver
För att du ska få en så komplett utbildning som möjligt kommer du förutom de väl avvägda teoretiska momenten också att få ta del av lärorika praktikfall och intressanta gästföreläsningar.

Under hela utbildningen arbetar du praktiskt med samma arbetsverktyg och system som på en ekonomiavdelning. Du kommer därför att vara väl förberedd inför både LIA-perioder och din framtida karriär. 20 veckor av utbildningen består av Lärande I Arbete (LIA) på olika arbetsplatser inom redovisningsområdet.

Kontakt
Utbildningsledare
Monica Forsström

Händelser

mars 2023