Specialistutbildad undersköterska anestesi, operation och intensivvård bild

Specialistutbildad undersköterska anestesi, operation och intensivvård

Detta är utbildningen för dig som redan är yrkesverksam undersköterska och vill specialisera dig inom anestesi, operation och intensivvård.

Som specialistutbildad undersköterska anestesi, operation och intensivvård arbetar du med avancerad sjukvård eller intensivvård. Du ger omsorg och omvårdnad till patienten samt stödjer och handleder patienten och närstående i den personcentrerade vården.

Utbildningen passar dig som vill fördjupa dina kunskaper inom yrket och vill arbeta med personcentrerad vård. Du tycker att etik och värdegrund är viktigt och att det styr arbetet.

Utbildningen är certifierad av Föreningen Vård- och omsorgscollege. Det är en kvalitetsstämpel som ställer krav på arbetsliv och utbildning.

Kontakt
Utbildningsledare
Susann Edvinsson-Larsson