VVS-ingenjör

VVS-ingenjörsutbildningen är en eftergymnasial utbildning som ger dig många valmöjligheter och karriärvägar. Rekryteringsbehovet är mycket stort, vilket ger dig goda förutsättningar till anställning efter examen.

Är du intresserad av att skapa lösningar för ett bra och energieffektivt inomhusklimat i våra fastigheter?
Som VVS-ingenjör kan du bland annat arbeta som projektledare då du ansvarar för projektering av värme, ventilation och sanitetssystem.

Som konstruktör designar du energieffektiva VVS-system för kontor, bostäder och offentliga lokaler, i CAD och andra rit- och beräkningsverktyg.

VVS-branschen har ett stort rekryteringsbehov vilket ger goda förutsättningar till anställning när du har fått din examen.

Du läser på distans heltid i cirka två år, och under utbildningstiden ingår sju fysiska träffar i Stockholm och Katrineholm/Nyköping.

Möjliga yrkesroller efter utbildningen

  • VVS-ingenjör
  • VVS-konstruktör
  • VVS-projektör
  • Teknisk säljare
  • Konsult inom VVS

Kunskaper efter avslutad utbildning

  • Konstruktion och projektering av VVS- och komfortkylsystem samt kunskap att arbeta i projekt efter fastställda styrdokument.
  • Orientering om utvecklingsfrågor inom t.ex energi och miljö.
  • Lösa komplexa uppgifter som konstruktion/projektering av samverkande system inom VVS- och kylbranschen ur ett energi- och miljömässigt hållbart perspektiv.
  • Presentera egna lösningar för en kritisk mottagare.
  • Planera och genomföra konstruktion/projektering med beprövade metoder och alternativa metoder ur ett energi- och miljömässigt perspektiv