GDPR och juridik för IT-utveckling

Kursen ger dig specialiserade kunskaper för att följa GDPR, ePrivacy-direktivet och annan relevant lagstiftning. Du lär dig principerna för dataskydd och hur de tillämpas inom systemutveckling, samt riskbedömning och konsekvensanalys för dataskydd (DPIA). Dessutom täcker kursen upphovsrättslagstiftning relaterad till programvara och digitalt innehåll.

Framtid.se websida

Tips på andra utbildningar som kanske passar

Internationell inköpare

SIH

Efterfrågan av internationella inköpare ökar för varje år. En av anledningarna till detta är att inköpare måste kunna ta fram strategier och underlag för inköp av varor utifrån just omvärldens efterfrågan och trender. Som inköpare måste du även behärska alla steg i inköpsprocessen och kunna arbeta med både operativa och taktiska inköpsfrågor, så som leverantörsbedömningar, inköpsutveckling och affärsförhandlingar.

I utbildningen ingår LiA (praktik) i 24 veckor.

Efter fullgjord utbildning ska du kunna arbeta som:

 • Inköpsansvarig
 • Inköpsassistent
 • Internationell inköpare
 • Online inköpare
 • Produktchef/produktassistent
 • Supply chain planner
   

Förkunskapskraven är:

 • Slutbetyg från gymnasieskolan med minst 2250 godkända gymnasiepoäng.
 • Särskild behörighet: Godkänt betyg i Svenska 2, Engelska 6 och Matematik 2.

Du uppfyller också förkunskapskraven om du förvärvat motsvarande kunskaper genom yrkeserfarenhet eller andra studier (t.ex. utomlands). Kontakta oss om du är osäker på om din utbildning och/eller yrkeserfarenhet uppfyller kraven.

Utbildningsstart
2024-08-01
2025-08-01
2026-08-01
Utbildningsslut
2026-07-09
2027-07-08
2028-07-06
Studietakt
100%
YH poäng
400 YH-poäng (ca. 2.0 år)
Ansökan är stängd
Kontakta skolan vid intresse
Branscher
Ekonomi, admin, sälj
Juridik

Fastighetsförvaltare

Newton Kompetensutveckling

Vår YH-utbildning till fastighetsförvaltare förbereder dig på bästa sätt för arbetet som fastighetsförvaltare. Det råder en stor efterfrågan på modern och nytänkande kompetens.

Arbetsuppgifterna som fastighetsförvaltare kan variera från ekonomiansvar till planering av fastighetens underhåll samt kommande reparationer. Det krävs god kunskap inom flera kompetensområden och med vår utbildning till fastighetsförvaltare förbereds du på bästa sätt för arbetet som fastighetsförvaltare.

Newtons YH-utbildning inom fastighetsförvaltning är utformad efter de kompetenskrav som företag idag efterfrågar och ger dig de teoretiska kunskaper som krävs samt möjligheten att omsätta dina kunskaper under tre praktikperioder.

Du får kombinera de teoretiska delarna med praktik, vilket ger dig ökad förståelse för de teoretiska delarna samt en gyllene chans att testa dina kunskaper i arbetslivet.

Att studera på yrkeshögskola ger både erfarenhet och kompetens – en ovärderlig kombination när du ska inleda din karriär inom fastighetsförvaltning.

Särskilda förkunskaper som krävs:

 • Har lägsta betyg Godkänt/E i Matematik B/2 (A, B eller C) eller motsvarande
 • Har lägsta betyget Godkänt/E i Svenska B/2 eller motsvarande
Utbildningsstart
2024-08-12
2025-08-11
2026-08-10
Utbildningsslut
2026-12-15
2027-12-15
2028-12-15
Studietakt
100%
YH poäng
500 YH-poäng (ca. 2.5 år)
Ansökan är stängd
Kontakta skolan vid intresse
Branscher
Bygg & fastighet
Juridik
Ekonomi, admin, sälj

Internationell säljare / marknadsförare

Sälj & Marknadshögskolan

Satsa på en het dubbelkompetens inom försäljning och marknadsföring!

Efterfrågan på affärsinriktade och drivna säljare- och marknadsförare med internationell kompetens ökar ständigt, detta då allt fler företag väljer att ta klivet mot nya marknader. Yrkesrollen innebär en spännande mix av business och marknadsföring med inriktning mot internationella insatser.

Om utbildningen
Denna Yh-utbildning ger dig både praktiska och teoretiska kunskaper inom internationell handel mellan länder. Du kommer ha tillräckligt med kunskap för att självständigt planera och genomföra marknadsförings- och försäljningsinsatser på en global marknad. Utbildningen har en internationellt fokus, men de kunskaper du får inom marknadskommunikation, förhandlingsteknik och säljplanering är applicerbara inom vilken bransch som helst, både i Sverige och utomlands.

Yh-utbildningen är två år lång och utgörs av både teori och praktik, där exempelvis övningar och projektarbeten ingår. En tredjedel av utbildningstiden tillbringar du ute i arbetslivet på så kallad Lärande i arbete (LIA). För att du ska hinna få ett starkt fäste på din praktik innehåller utbildningen två längre, sammanhängande LIA-perioder. Du väljer själv om du vill förlägga din LIA i Sverige eller utomlands, eller både och.

Sälj & Marknadshögskolan är stolta samarbetspartners med Erasmus+ – som erbjuder möjlighet att ansöka om stipendium vid praktik utomlands. En fantastisk möjlighet för dig som vill prova på en karriär utomlands.

__________________________________________

Efter examen kan du arbeta som exempelvis:

 • Säljare inom B2B
 • Projektledare/-koordinator
 • Fältsäljare
 • Säljledare
 • Försäljningschef
 • Marknadsförare
 • Marknadschef-/ansvarig
Utbildningsstart
Höstterminen 2024
Höstterminen 2025
Höstterminen 2026
Utbildningsslut
Vårterminen 2026
Vårterminen 2027
Vårterminen 2028
Studietakt
100%
YH poäng
400 YH-poäng (ca. 2.0 år)
Ansökan öppnar
Sen ansökan
Ansökan stänger
2024-09-22
Branscher
Ekonomi, admin, sälj
Juridik

Fastighetsförvaltare

Xenter Yrkeshögskola

Utveckla framtidens hus! Gå en skräddarsydd YH-utbildning mot en bransch som drar åt både grön utveckling och samhällsbyggnad. Vill du ha ett varierat arbete och vara med och skapa affärsmässig och långsiktig förvaltning?

Komplex och utvecklande roll
Som fastighetsförvaltare har du det övergripande ansvaret för förvaltningen av en eller flera fastigheter samt ofta också personal. Du förvaltar, utvecklar och förädlar fastighetsbeståndet, leder och samordnar arbetet, du är kundorienterad och har god förståelse för sambanden mellan kostnader och intäkter. Då rollen kan se olika ut beroende på arbetsplats behövs en bred kompetens inom många olika kunskapsområden. En kompetens som branschen starkt efterfrågar.

Brist på personal i branschen
Fastighetsbranschen är under stark utveckling vilket skapar behov av färsk och modern kompetens. Utredningar pekar på ett mycket stort rekryteringsbehov av fastighetsförvaltare, främst till följd av pensionsavgångar, nyetableringar och nya lagar och kunskapskrav i branschen. Den nationella efterfrågan är stor vilket gör det möjligt att snabbt komma ut i arbete, både på din egen hemort och i övriga Sverige.

Bred YH-utbildning varvad med praktik
Rollen som fastighetsförvaltare är komplex. Du läser därför en lång rad olika kurser – från ekonomi med fastighetsinriktning till kommunikation, IT, fastighetsjuridik, ledarskap, fastighetsteknik och miljöhantering. Samverkan med branschen under studietiden är avgörande för hela utbildningen. Genom din LIA (lärande i arbete) knyter du tidigt kontakter med yrkesverksamma i branschen och skaffar dig erfarenhet och kunskap som ofta leder till jobb direkt efter avslutad YH-utbildning.

Det är viktigt att du som förvaltare behärskar Excel. Därför får du under hela din utbildning hos oss fri tillgång till Learnesys onlinekurs i Excel.

Omväxlande jobb med flexibilitet
Att jobba som fastighetsförvaltare passar dig som vill ha ett omväxlande och flexibelt yrke där kontakt med människor i branschen är en stor del av vardagen. För att lyckas i rollen bör du också vara noggrann, kvalitetsmedveten och ha ett öga för service och att vilja bygga nya, men också vårda nuvarande kundrelationer.  Då branschen innefattar både bostäder, kontor och kommersiella fastigheter finns många vägar att välja i ditt framtida yrkesliv.

Efter utbildningen har du kompetenser för att:

 • bedöma rimligheten i teknikval samt iaktta tekniska aspekter i upphandlingar
 • upprätta investeringskalkyler, ta fram beslutsunderlag inför investeringar, planera och genomföra förhandlingar, ta fram marknadsplaner, enklare värderingar
 • använda lagar, förordningar och regelverk som stämmer överens med aktuella uppgifter, samt bedöma vilka risker företaget tar utifrån aktuell lagstiftning
 • grundläggande program och fastighetssystem
 • agera istället för att reagera i besvärliga situationer
 • argumentera för fastighetsbranschen och dess intressen och ansvara för vad rollen kräver

Kontakt
Björn Egertz
Utbildningsledare
070-336 54 80

Utbildningsstart
2024-08-19
2025-08-01
2026-08-01
Utbildningsslut
2026-12-18
2027-12-17
2028-12-22
Studietakt
100%
YH poäng
500 YH-poäng (ca. 2.5 år)
Ansökan är stängd
Kontakta skolan vid intresse
Branscher
Bygg & fastighet
Juridik
Ekonomi, admin, sälj

Implementering av NIS2-direktivet i privat och offentlig sektor

Xenter Yrkeshögskola

Genom NIS2 skärps kraven för säkerhetsåtgärder för att hantera risker och incidenter i nätverk och informationssystem.

Network and Information Systems Directive 2, NIS2-direktivet, som börjar gälla den 18 oktober 2024, är en vidareutveckling av det tidigare NIS-Direktivet. NIS ställer krav på säkerhet i nätverk och informationssystem.

Reglerna omfattar leverantörer av samhällsviktiga tjänster och vissa digitala tjänster. NIS2 är tillämpligt på såväl privata som offentliga aktörer inom samhällsviktiga sektorer. Med NIS2 skärps kraven för säkerhetsåtgärder för att hantera risker och incidenter i nätverk och informationssystem. Dessutom införs mer precisa rapporteringskrav. NIS2 innehåller även detaljerade bestämmelser om ingripanden och sanktioner.

Den avgiftsfria kursen ges vid två tillfällen (12 veckor) under hösten 2024.
Kursen ges på distans och deltid, med föreläsningar dagtid (septemberkurs) respektive kvällstid (oktoberkurs).

Efter avslutad utbildning har du kunskaper om:

 • regleringen i NIS-lagen och NIS2-direktivtet och vad dessa innebär i praktiken för verksamheten
 • informationssäkerhetskraven och varför dessa behövs
 • vikten av samverkan mellan nödvändiga tekniska säkerhetslösningar
 • hot mot samhällsviktig och samhällskritisk verksamhet
 • skyddsåtgärder inom cybersäkerhet, fysisk säkerhet och personalsäkerhet

Efter avslutad utbildning har du färdigheter att:

 • förmedla kunskapen om NIS-lagen och NIS2-direktivet till exempelvis ledningen, IT-ansvarig, IT-samordnare och liknande roller.
 • stödja motsvarande roller och bidra i en systematisk och metodisk kartläggning av verksamheten ur ett NIS-perspektiv,
 • ta fram ett underlag som ger ledningen möjlighet att planera och besluta om vidare åtgärder
 • använda presentationsteknik för att förmedla läge och behov av cybersäkerhetsåtgärder
 • genomföra workshops runt egen verksamhet inom ramen för NIS2 direktivet.’
 • skriva rapporter och att dokumentera

Du kommer även ha kompetenser för att:

 • tolka och tillämpa NIS och NIS2-direktivet och följande svensk lagstiftning
 • avgöra vilka delar av verksamheten som berörs,
 • avgöra vilka gap som finns mellan krav i NIS2
  och i verksamheten befintliga skyddsåtgärder
 • avgöra vilka insatser som kräves för att uppnå kraven i NIS2-direktivet för att nå en tillräckligt god informationssäkerhet i verksamheten.
 • att utifrån kraven i NIS2-direktivet genomföra en relevant inventering av verksamhetens nuläge (nulägesanalys) och identifiera gapet (gapanalys) mellan nuläget i verksamheten och de insatser - på en övergripande nivå - som behövs för att leva upp till kraven i NIS2-direktivet och på så sätt nå en tillräckligt god informationssäkerhet i verksamheten.

Behörighet
Grundläggande behörighet till yrkeshögskolan samt minst 6 månaders yrkeserfarenhet inom informationssäkerhetsfrågor.

Utbildningsstart
Höstterminen 2024
Höstterminen 2024
Utbildningsslut
Höstterminen 2024
Höstterminen 2024
Studietakt
50%
YH poäng
20 YH-poäng (ca. 0.2 år)
Ansökan öppnar
Öppen för ansökan
Ansökan stänger
2024-08-15
Branscher
Juridik
Ekonomi, admin, sälj
Studieort
DISTANS (Stockholms kommun)