Javautvecklare

Du som är intresserad av att arbeta både med back-end och front-end och vill därför möta stora IT-system, webben och serversidan under din utbildning. Här är utbildningen för dig!

Som Javautvecklare arbetar du i större system med vidareutveckling eller med att skapa nya features. Du är expert på världens största programmeringsspråk Java men kan också databashantering och webbutveckling som gör dig till fullstack-utvecklare.

Utbildningens fokus är att lära dig objektorienterad programmering och lösa komplexa problem med Java. Här lär du dig skapa applikationer som pålitligt kan köras över flera plattformar och komponenter för webbutveckling. Givetvis lär du dig hur systemutveckling funkar och hur arbetsprocessen för systemutveckling går till.

Även avancerad Javautveckling med Java EE (Enterpirse Edition) och Spring Boot ingår i utbildningen. Dina kunskaper testas under de två LIA-praktiker som genomförs under utbildningen. Här tar du del av IT-Högskolans unika företagspool som består av Java-företag som är direkt kopplade till utbildningen.

Som Javautvecklare har du många möjligheter att skapa den karriär som du efterfråga då möjligheterna är många.

Efter avslutad utbildning kan du jobba som:

  • Javautvecklare
  • Systemutvecklare
  • Programutvecklare