Utvecklare inom AI & Maskininlärning bild

Utvecklare inom AI & Maskininlärning

Du som söker ett spännande jobb med starka kopplingar till affärsnytta och utvecklingsmöjligheter och är nyfiken på hur AI och maskininlärning kommer påverka framtiden. Ansök till IT-Högskolans tvååriga YH-utbildning Utvecklare inom AI & Maskininlärning.

AI står för Artificiell Intelligens och är då en dator programmeras för att förstå ett problem och lösa dem på egen hand. Det kan exempelvis vara talförståelse, bildanalys, etc. Maskininlärning är metoder för att ”träna” datorer att ”lära” sig lösa problem.

Du kommer lära dig vilka fantastiska möjligheter att effektivisera och skapa värde för bolag inom en lång rad områden t.ex. support, logistik, service, underhåll, marknadsföring. Du utvecklar teknik som kan bete sig intelligent och du kommer arbeta med att öka systemens kunskap eller förmåga att uppvisa intelligenta beteenden genom olika former av inlärning. Du kommer lära dig praktisk AI-utveckling med programmeringsspråket Python. Du behöver också lära dig att jämföra och utvärdera olika AI-lösningar och bidra med förbättringar på existerande lösningar utföra träning av vanliga AI- och maskininlärningsmodeller.

Under utbildningen kommer du genomföra ett antal teamarbeten enligt agila metoder och lära dig branschens standardverktyg i skarpa projekt. Du kommer också lära dig att agera efter gällande etiska och juridiska riktlinjer inom området.

Efter utbildningen kan du jobba som:

  • Utvecklare inom AI och maskininlärning
  • Datascientist
  • BI-utvecklare