Drift- och fastighetstekniker

I driftteknikerns arbetsuppgifter ingår att rapportera fel och störningar. Ibland ingår det i arbetet att själv åtgärda felen. Det kan handla om att starta en extra panna om det är för kallt. Läs mer på framtid.se

Framtid.se websida

Tips på liknande utbildningar som kanske kan passa dig