Implementering av välfärdsteknik inom vård och omsorg bild

Implementering av välfärdsteknik inom vård och omsorg

START I SEPTEMBER 2023

KUI's YH-kurs Implementering av välfärdsteknik inom vård och omsorg vänder sig i första hand till dig som arbetar som undersköterska eller inom relevant yrkesområdet inom LSS, exempelvis som skötare, elevassistent, habiliteringsassistent eller liknande.

Utbildning bedrivs på distans och 50% så att du kan kombinera arbete med studier.

Målet med den här kursen är att du ska få specialiserade kunskaper om faktorer som påverkar implementeringen av välfärdsteknik inom vård och omsorg. Du får kunskaper om etiska aspekter och dilemman i samband med välfärdsteknik samt färdigheter att arbeta med välfärdsteknik utifrån gällande lagar och förordningar.

Du får även kompetens att handleda kollegor i välfärdsteknik.

Efter utbildningen har du kompetensen att genom samarbete implementera välfärdsteknik på arbetsplatsen och att kunna bevaka den tekniska utvecklingen inom området och verka för det fortsatta egna och verksamhetens lärande

Händelser

augusti 2023