NPF inriktning barn och unga bild

NPF inriktning barn och unga

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar beror på hur hjärnan arbetar och fungerar. De vanligaste funktionsnedsättningarna är adhd, AST, Tourettes och språkstörning. De olika diagnoserna är närbesläktade och det är vanligt att samma person har flera diagnoser.

Denna yh-kurs vänder sig till dig som arbetar med barn och unga inom förskola, grundskola eller gymnasieskola. Du läser på distans på 75% (haltid) under 13 veckor så att du kan kombinera arbete med studier.

Målet med utbildningen
Denna yh-kurs ger den studerande kunskaper om de neuropsykiatriska funktionsnedsättningarna ADHD, AST och Tourettes men även språkstörning, läs- och skrivsvårigheter, dyslexi och dyskalkyli samt dess konsekvenser i vardagen. Den studerande får även kunskaper inom 2E-begreppet (twice exceptional) vilket beskriver hur ett barn kan ha neuropsykiatriska funktionsnedsättningar men som också har en särskild begåvning (hög IQ). Utbildningen ger kunskap om vikten om tidig identifiering, samt om olika diagnosers styrkor. Den studerande får även tillfälle att lära sig om de övrigt förekommande funktionsnedsättningarna, såsom de tysta så kallade osynliga introverta barnen och unga och även barn med hög känslighet,

YH-utbildningen NPF hos barn och unga ger dig

  • Kunskaper om de neuropsykiatriska funktionsnedsättningarna ADHD, AST och Tourette
  • Kunskaper om språkstörning, läs- och skrivsvårigheter, dyslexi och dyskalkyli
  • Kunskaper om konsekvenser i vardagen vid ovanstående funktionsnedsättningarna.
  • Kunskaper om vikten av tidig identifiering samt om olika diagnosers styrkor
  • Kunskaper om grunderna i tillämpad beteendeanalys och inlärningspsykologi
  • Kunskaper om 2E: barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som också har en särskild begåvning, särskilt begåvade barn och unga och hur de skiljer sig från högbegåvade och högpresterande barn.
  • Kunskaper om övrigt förekommande funktionsnedsättningar såsom de tysta s.k. osynliga introverta barnen och unga
  • Kunskaper om barn och unga med hög känslighet och deras olika svårigheter, behov och styrkor.