NPF och samsjuklighet hos vuxna bild

NPF och samsjuklighet hos vuxna

Samsjuklighet, eller komorbiditet, hänvisar till situationen när en individ lider av flera medicinska eller psykiska tillstånd samtidigt. NPF kan variera kraftigt från person till person, och samsjuklighet kan yttra sig på olika sätt. Detta innebär att vårdgivare måste anpassa sin vård och stöd till varje individs specifika behov och symtombild.

Vanliga exempel på NPF inkluderar ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder), autism, Aspergers syndrom och Tourettes syndrom. Dessa tillstånd är ofta kroniska och kan påverka en persons förmåga att fungera i vardagen, inklusive i skolan, på jobbet och i sociala sammanhang.

Vem är utbildningen för?
Kursen vänder sig till dig som har minst 1 års yrkeserfarenhet med omfattning om minst 50% från relevant verksamhet för vuxna med NPF t ex boendestödjare, personliga assistent, behandlingsassistent, stödpedagog, socialpedagog, lärare eller motsvarande.

Målet med utbildningen
En viktig del av kursen är specialiseringen inom området samsjuklighet och psykisk ohälsa i samband med NPF. Du kommer att utforska hur dessa komplexa tillstånd samverkar och påverkar individers liv. Denna kunskap kommer att vara ovärderlig när du senare arbetar med personer som har NPF, då du kommer att kunna erbjuda mer anpassad och effektiv hjälp och stöd.

Kursen kommer även att utveckla din förmåga att upptäcka tidiga tecken på psykisk ohälsa, missbruk och/eller samsjuklighet hos personer med NPF. Att kunna identifiera dessa problem i ett tidigt skede är kritiskt för att kunna erbjuda rätt stöd och interventioner som kan förhindra att problemen försämras och påverkar individers liv negativt.

Utbildningen bedrivs på distans och omfattar 12 veckor på deltid (75%) och ger 40 yh-poäng.