Vård och omsorg vid Demenssjukdom/Kognitiv sjukdom bild

Vård och omsorg vid Demenssjukdom/Kognitiv sjukdom

START I SEPTEMBER 2023

Demenssjukdom innefattar en rad symptom som kan bero på flera olika sjukdomar. Därför är demens inte bara en sjukdom. Demenssjukdomar påverkar bland annat minnet och förmågan att uppfatta och förstå omvärlden. De flesta som drabbas är över 65 år, men även yngre personer kan få demenssjukdomar.

YH-kursen Vård och omsorg vid demenssjukdom/kognitiv sjukdom vänder sig till dig som arbetar som undersköterska eller inom relevant yrkesområde inom LSS såsom skötare eller liknande.

Utbildningen bedrivs på distans och på 50%, så du kan kombinera arbete med studier.

Utbildningen ger dig specialiserade kunskaper om olika demenssjukdomar. Du får kunskap om aktuell lagstiftning samt begränsningsåtgärder, men också kunskaper och färdigheter om hur hot- och våldssituationer kan identifieras och förebyggas. Du får också lära dig beskriva beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom (BPSD).

Du får kunskaper och färdigheter i att bemöta närstående till personer med demenssjukdom. Du får kunskaper om hur du beskriver och förklarar hur demenssjukdom kan påverka individens kommunikation.

Händelser

augusti 2023