Vårdhygien och vårdrelaterade infektioner bild

Vårdhygien och vårdrelaterade infektioner

Vårdhygien och vårdrelaterade infektioner

Forskning visar att det finns stora brister gällande både kunskap och rutiner kopplat till vårdhygien och smittspridning. Genom kontinuerlig utbildning av personal kan smittspridning och risk för vårdrelaterade infektioner minska.

YH-utbildningen Vårdhygien och vårdrelaterade infektioner vänder sig till dig som arbetar som undersköterska och dig som arbetar inom LSS så som skötare, elevassistent habiliteringsassistent eller liknande. Du läser på distans och halvfart under 10 veckor så att du kan kombinera arbete med studier. Välkommen med din ansökan!

Målet med utbildningen

Yh-utbildningen Vårdhygien och vårdrelaterade infektioner ger kompetens för att du ska kunna ta ett utökat ansvar i din verksamhet i form av att avlasta chef, handleda kollegor och tillse att uppsatta rutiner följs samt bidra till att minska riskerna för smittspridning och därmed minska onödigt lidande för den enskilde.

Yh-utbildningen Vårdhygien och vårdrelaterade infektioner ger dig

  • Fördjupade kunskaper i smitta och smittspridning samt färdigheter i att minska smittspridning inom vård och omsorg
  • Kompetens att handleda sina kollegor i att förebygga samt minska smittspridningen i vård och omsorgssituationer
  • Fördjupande kunskaper vad vårdrelaterade infektioner innebär samt kompetens att förebygga dessa med hänsyn tagen till den enskildes integritet
  • Kunskap om föreskrifter inom vårdhygien samt färdighet att praktiskt omsätta dessa i verksamheten.
  • Fördjupade kunskaper om smittskyddsarbete i extraordinära situationer såsom pandemi/epidemi, smittrisker i arbetsmiljön samt smittförebyggande åtgärder för särskilt utsatta grupper i vård och omsorg.