Systemutvecklare i Java och JavaScript bild

Systemutvecklare i Java och JavaScript

Vill du ha förståelse för hur systemutvecklingsbranschen ser ut, vilka trender som finns och vilken möjlig utveckling de största utvecklingsspråken och -miljöerna på marknaden har idag?

Webbutveckling är ett av de största områdena inom mjukvaru- och systemutveckling och det finns ett stort behov inom denna del av branschen i synnerhet i den pågående digitalisering av tjänster i både näringslivet och offentlig sektor.

Utbildningen syftar till att ge specialistkunskaper inom detta viktiga område och har en tydlig koppling till arbetslivet, bland annat genom att delar av utbildningen sker ute på en arbetsplats.

Utbildningen pågår under ca 2 år och genomförs helt på distans. Utbildningen utgår från Lernias lärportal där kursen finns i digital form med exempelvis: övningsuppgifter, självrättande övningsprov, utbildningsmaterial, inspelade föreläsningar länkar m.m. Via Lärportalen har du möjlighet att kontakta andra studerande i kursen för att diskutera frågor och samarbeta för att lösa uppgifter, kontakta lärare för frågor samt lämna in uppgifter för rättning och bedömning. Under utbildningens gång arbetar vi med blandade lärformer genom självstudiematerial i kombination med klassisk lärarledd undervisning, grupparbeten med cases och individuell handledning.

Denna utbildning kommer att bedrivas delvis på engelska. Undervisningen sker på svenska, fackspråket översätts dock inte från engelska i löpande tal och skrift. Nästan all litteratur och allt material för utbildningen är på engelska.

Efter utbildningen har du specialiserade kunskaper om arbetsmetoder för utveckling i team och kvalitetskriterier för programmeringsprojekt, om Agila metoder med fokus på devops versionshantering backup utvecklingsmiljöer lansering och deploy. Du har lärt dig om API:er, fullstack och REST, arbete med databaser (enhetstester, modellering, optimering, säkerhet, lastbalansering samt SQL), om säkerhet inom backend-system och systemdesign. Du kan OOAD, UML, DFD, webbarkitektur och arkitekturer för backend samt vet vilken roll databaser, molntjänster och APIer har i en webbapplikation.