Systemutvecklare inriktning Smart, Säker och Hållbar livsmedelsproduktion bild

Systemutvecklare inriktning Smart, Säker och Hållbar livsmedelsproduktion

Brinner du för utvecklingen mellan fysisk utrustning och digitala system? Då är Systemutvecklare - Smart, Säker och Hållbar livsmedelsproduktion något för dig!

Utbildningen syftar till att ge specialistkunskaper inom detta viktiga område och har en tydlig koppling till arbetslivet, bland annat genom att delar av utbildningen sker ute på en arbetsplats.

Utbildningen pågår i två år och genomförs på plats i våra utbildningslokaler i Kalmar. I den mån det är möjligt försöker vi bistå med att ni kan ta del av inspelat material då detta kan ses flera gånger, både i kunskapsgenererande och repeterande syfte, samt möjliggör att du kan läsa oberoende av tid och rum, vilket ökar möjligheten att tillgodogöra sig utbildningen på det sätt som fungerar bäst för dig.

Utbildningens syfte och mål är att du ska lära dig att med modern teknik i kombination med goda kunskaper inom hållbarhet och livsmedelssäkerhet knyta ihop den fysiska utrustningen med digitala system på olika nivåer. Utbildningen är uppbyggd runt de tre fokusområdena Systemteknik, Livsmedelssäkerhet och Hållbar livsmedelsproduktion. 

Denna utbildning kommer att bedrivas delvis på engelska. Generellt bedrivs utbildningen på svenska. Det förekommer dock engelskspråkiga utvecklingsverktyg, programvaror och system i de tekniska kurserna.

Efter utbildningen kan du ge förslag på hur olika automations- och industriella IoT-system kan användas avseende på en resurseffektiv, livsmedelssäker och hållbar produktion. Du kan delta i och slutföra olika typer av industriella IoT-projekt och dessutom tillämpa specialiserad kunskap för att implementera industriella IoT-applikationer. Du kan efter utbildningen också bedöma positiva och negativa effekter som ett system eller en verksamhet har på hållbarhet och hur man kan bidra till en mer hållbar livsmedelsproduktion.