Nova Utbildning, FoU & Affärsutveckling

Nova Utbildning, FoU & Affärsutveckling är Oskarshamns kommuns strategiska utvecklingsverktyg. Vårt uppdrag är att bidra till hållbar regional tillväxt och ökad konkurrenskraft inom näringsliv och offentlig sektor för att trygga och öka sysselsättningen.

Drifttekniker/Processoperatör

Nova Utbildning, FoU & Affärsutveckling

I driftteknikerns arbetsuppgifter ingår att rapportera fel och störningar samt att själv åtgärda. Driftteknikern sköter underhåll och utför vissa reparationsarbeten som ompackning av en ventil eller att laga en läckande pump. Läs mer på framtid.se

Utbildningsstart
Påbörjad (2022-08-01)
2023-08-01
2024-08-01
Utbildningsslut
2024-06-21
2025-06-20
2026-06-19
Ansökan är stängd
Kontakta skolan vid intresse

Produktionsteknik

Nova Utbildning, FoU & Affärsutveckling

Generellt kan produktionstekniskt arbete beskrivas som alla arbetsinsatser som utförs för att ta fram produkter så effektivt som möjligt. Läs mer på framtid.se

Utbildningsstart
Påbörjad (2022-08-22)
2023-08-01
Utbildningsslut
2024-12-31
2025-12-31
Ansökan är stängd
Kontakta skolan vid intresse

Specialistundersköterska - äldre och välfärdsteknik

Nova Utbildning, FoU & Affärsutveckling

Som specialistundersköterska kan man t.ex arbeta med äldrevård, omvårdnad, läkemedelshantering, dokumentation och rapportering. Läs mer på framtid.se

Utbildningsstart
Påbörjad (2022-09-01)
2023-09-01
Utbildningsslut
2024-06-30
2025-06-30
Ansökan är stängd
Kontakta skolan vid intresse

Tandsköterska

Nova Utbildning, FoU & Affärsutveckling

Tandsköterska är ett yrke som utvecklats under senare år med fler självständiga arbetsuppgifter. Det kan till exempel vara att arbeta med munhygien/tandhälsoinformation, puts, polering och fluorbehandling. Läs mer på framtid.se

Utbildningsstart
Påbörjad (2022-08-01)
2024-01-01
Utbildningsslut
2023-12-22
2025-05-31
Ansökan öppnar
2023-09-01
Ansökan stänger
2023-09-30