Drifttekniker/Processoperatör bild

Drifttekniker/Processoperatör

Är du en ansvarstagande och noggrann person med intresse för det tekniska så har du efter denna utbildning mycket goda chanser till jobb!

Som drifttekniker / processoperatör arbetar du tillsammans med dina kollegor i skiftlaget med att övervaka produktionen, lösa problem och utveckla såväl process som produkt.

En del av arbetet sker i kontrollrum och en del ute i anläggningen. Du arbetar alltså både praktiskt och med problemlösning. Du får stort eget ansvar och arbetar med både människor och maskiner.

Utbildningen
Utbildningen ges på distans med fysiska träffar varannan vecka i Oskarshamn eller Växjö. Eftersom utbildningen bedrivs på två studieorter kommer föreläsaren ibland att vara på plats på ena studieorten och då följer andra studieorten föreläsningen digitalt.

Föreläsningar varvas med studiebesök, laborationer och räknestugor. Laborationerna genomförs främst i Oskarshamn och på Linnéuniveristet i Kalmar. Under utbildningen genomförs studiebesök på olika branschrelaterade företag.

Behörighet
För att vara behörig till utbildningen behöver du ha grundläggande behörighet för yrkeshögskola samt godkända betyg (E/G/3) i någon av följande kombinationer av gymnasiekurser, eller motsvarande kunskaper:
Naturvetenskapsprogrammet
Matematik 2c
Fysik 1a
Kemi 1

Teknikprogrammet

 • Matematik 2c
 • Fysik 1a
 • Kemi 1

El- och energiprogrammet

 • Matematik 2a
 • Energiteknik 1
 • Naturkunskap 1a1

Industritekniska programmet

 • Matematik 2a
 • Industritekniska processer 1
 • Produktionskunskap 1

Teoretiska kurser som finns på fler program:

 • Matematik 2
 • Naturkunskap 1b
 • Naturkunskap 2

Om du saknar ett slutbetyg, kan du söka på så kallad reell kompetens. Då görs en individuell bedömning av dina meriter.