Specialistundersköterska inom vård och omsorg av äldre bild

Specialistundersköterska inom vård och omsorg av äldre

Är du undersköterska och vill skaffa dig en värdefull och efterfrågad kunskap? Den här utbildningen är då något för dig.

Du kommer att få fördjupa dig inom gerontologi, äldrepsykiatri och palliativ vård och lära dig mer om välfärdsteknik, kvalitetsarbete och verksamhetsutveckling.

Utbildningen
Utbildningen ges på halvtid under fyra terminer och vi har fyra fysiska träffar per termin, tiden mellan träffarna lägger du själv upp med inläsning av litteratur, inlämningsuppgifter, fallstudier och grupparbeten. Vid ett par tillfällen, uppstart och redovisning av examensarbete, samlas alla studerande oavsett studieort i Oskarshamn.

Du kan välja mellan studieorterna Oskarshamn, Värnamo eller Ljungby. Lärarna finns alltid på en av dem och undervisningen sänds via Zoom till de två andra. På studieorten finns alltid lokal och personal tillgänglig i samband med träffarna. Du och dina medstuderande har också möjlighet att använda studieortens lokaler för självstudier mellan träffarna.

Behörighet
Du behöver ha dessa särskilda behörigheter i form av godkända betyg i följande kurser eller motsvarande från gymnasieutbildning eller kommunal vuxenutbildning;

  • Anatomi och fysiologi 1 och 2
  • Funk­tionsförmåga och funktionsnedsättning 1 och 2
  • Gerontologi och geriatrik
  • Hälso- och sjukvård 1 och 2
  • Omvårdnad 1 och 2
  • Psykiatri 1 och 2
  • Psyko­logi 1
  • Social omsorg 1 och 2
  • Svenska1 eller Svenska som andraspråk 1

och Särskild behörighet i form av yrkeserfarenhet som sammanlagt motsvarar ett års arbete som undersköterska på hel­tid.