Robot- och CNC-tekniker

Både små företag och internationella koncerner investerar stort i robotteknik för att säkra produktionen. Kunderna efterfrågar i allt större utsträckning att svetsad tillverkning sker i robot.  Läs mer på framtid.se

Framtid.se websida

Tips på liknande utbildningar som kanske kan passa dig