Bygg och anläggning inriktning Infrastruktur - Nationell Yrkesutbildning (NY) bild

Bygg och anläggning inriktning Infrastruktur - Nationell Yrkesutbildning (NY)

Som Anläggningsarbetare bidrar du till att förverkliga och upprätthålla olika samhällsinfrastrukturprojekt. Arbete kräver ofta fysisk styrka, skicklighet och noggrannhet för att säkerställa att projektet utförs korrekt och säkert. Det är stor efterfrågan på utbildade anläggare!

Vår utbildning erbjuds via den nya utbildningsformen Nationell Yrkesutbildning (NY), vilket svarar på den stora efterfrågan inom anläggningsbranschen.

Satsa på din framtid! Med vår yrkesutbildning Bygg och anläggning Infrastruktur får du kompetens att arbeta som Anläggare med byggande, drift och underhåll av vägar, broar, gröna ytor, vatten- och avloppsarbeten inom infrastruktursektorn.

Som Anläggningsarbetare kommer dina arbetsuppgifter och arbetsplatser varierar mycket. Du kan arbeta med allt ifrån tunnelbyggen, på flygplatser, anlägga gräsmattor, plattsättning av gångar m.m.

Utbildningen
Efter utbildningen är du väl förberedd att arbeta som anläggningsarbetare (anläggare). Du har lärt dig att utföra anläggningsarbeten samt dokumentera och kvalitetssäkra arbetet. Du har fått kunskaper om grundläggning, vägbyggnad, vägunderhåll och ledningsbyggnad samt enklare stensättning och plattläggning. Du har även fått kunskaper om jord- och bergmaterials hållfasthet, packningsförmåga och dräneringsegenskaper.

Utbildningen är på ett år och på heltid. Utbildningen bedrivs på plats i Skövde och i Jönköping, där du har lärarledd undervisning 2 dagar i veckan, resterande delar bedrivs i form av självstudier, grupparbete och distansstudier. Via vår lärplattform har du studiematerial, prov och andra examinerande uppgifter samt möjlighet till handledning av lärare. Du har inget studieuppehåll under sommaren och sju veckors LIA ingår i utbildningen.

Behörighet
Du är behörig att ansöka, och bli antagen, till den nationella yrkesutbildningen om uppfyller följande kriterier

  • 20 år gammal eller senast fylla 20 år den 31 december 2024
  • Bosatt i Sverige
  • Godkända betyg från grundskolan (eller motsvarande utbildning) i kärnämnena svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik
  • Godkända betyg i minst 5 andra ämnen från grundskolan (utöver kärnämnena)

ELLER följande kriterier

  • Bosatt i Sverige
  • Slutfört utbildning på ett nationellt program i gymnasieskolan (eller likvärdig utbildning).