Servicetekniker industri- och hemprodukter - Nationell Yrkesutbildning (NY) bild

Servicetekniker industri- och hemprodukter - Nationell Yrkesutbildning (NY)

Med vår Nationella Yrkesutbildning (NY) Servicetekniker industri- och hemprodukter får du kompetens att hantera moderna hemprodukter och industriprodukter. Dörrarna öppnas till en bransch med en påtaglig kompetensbrist och stora jobbmöjligheter och branschen har ett stort behov av servicetekniker och vitvarutekniker!

Vi erbjuder en mycket efterfrågad kompetens för att möta den ökande efterfrågan inom serviceteknikerbranschen.

Under utbildningen får du lära dig att självständigt serva moderna hem- och industriprodukter och där din tekniska skicklighet spelar en avgörande roll för att minska onödigt avfall och främja långsiktig hållbarhet.

Arbetsmarknad
Yrkeskompetensen inom Serviceteknik växer ständigt och med tanken på digitaliseringen kommer att finnas ett stort behov av kompetent personal framöver. Branschen ser ett mycket stort behov av servicetekniker och vitvarutekniker då både kylskåp och frysar blir mer tekniktunga och teknikerna kräver specialistkompetens.

Som Servicetekniker arbetar du med installation, service och reparation av till exempel mobiltelefoner, TV-apparater, ljudanläggningar, vitvaror, datorer eller kontorsmaskiner. En servicetekniker är ofta ute hos kunder för att lösa kundernas reparationsproblem på plats.

Ett annat område som servicetekniker verkar inom är maskinindustrin. Du kan arbeta med service av stora maskiner, såsom hjullastare, grävmaskiner eller dumprar.

Utbildningen
Efter utbildningen har du kompetens att självständigt hantera moderna automatiserade vitvaror i hemmiljö på ett sätt som leder vidare till lärande och professionell utveckling i yrkesrollen som Servicetekniker industri och hemprodukter. Du kan självständigt övervaka servicearbeten inkluderat installation, konfiguration, drift och underhåll på produkter med deras sammansatta teknik samt slutföra förelagda projekt inom yrkesrollen som Servicetekniker industri och hemprodukter. Du har LIA under 9 veckor på en arbetsplats.

Exempel på yrkesroller:

 • Servicetekniker hemprodukter
 • Hemservicetekniker
 • Servicetekniker vitvaror
 • Servicetekniker professionella produkter
 • Industritekniker

Upplägg
Du studerar på heltid via Movant i Varberg. Du är på plats på skolan i Varberg 2 dagar/vecka med lärarledd undervisning och resterande delar bedrivs i form av självstudier, grupparbete och distansstudier. Via vår lärplattform har du studiematerial, prov och andra examinerande uppgifter samt möjlighet till handledning av lärare. Du har inget studieuppehåll under sommaren och LIA ingår i utbildningen. Utbildningen pågår under 40 veckor.

Behörighet
Du är behörig att ansöka, och bli antagen, till den nationella yrkesutbildningen om uppfyller följande kriterier:

 • 20 år gammal eller senast fylla 20 år den 31 december 2024
 • Bosatt i Sverige
 • Godkända betyg från grundskolan (eller motsvarande utbildning) i kärnämnena svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik
 • Godkända betyg i minst 5 andra ämnen från grundskolan (utöver kärnämnena)

ELLER följande kriterier

 • Bosatt i Sverige
 • Slutfört utbildning på ett nationellt program i gymnasieskolan (eller likvärdig utbildning).