Data Engineer bild

Data Engineer

Data Engineer är en relativt ny roll inom IT-branschen! Vi har aldrig haft så mycket data som vi har idag och behovet av att förstå sina kunder har aldrig varit större. Som Data Engineer filtrerar du fram den data som efterfrågas och som ligger till grund för att kunna fatta rätt beslut. En Data Engineer är bryggan mellan Data Scientist, Data Analyst och resten av IT-funktionen.

Utbildningen ger dig kunskaper inom flera olika områden, bland annat att hantera olika databaser, programmering i bla. SQL, bearbeta data och implementera data pipelines samt datavisualisering. Du lär dig också om machine learning och hur man får data i produktion via DevOps.

Utbildningen ger dig även djupare kunskaper inom SQL och relevanta databashanteringsverktyg samt kunskaper så som ETL (Extract, Transform, Load) och ELT (Extract, Load, Transform) som används för att hämta och organisera data.

Som Data Engineer är det viktigt att ha god förmåga att kommunicera på engelska, både för att kunna ta till sig material och för att kunna samarbeta med medarbetare på arbetsplatser.

LIA
En fjärdedel av din utbildning är förlagd på en verklig arbetsplats. Där får du, under erfaren handledning, omsätta teori i praktisk arbetslivserfarenhet och utveckla, fördjupa och befästa dina lärdomar till kunskap. Du får värdefulla kontakter och lär känna branschen på ett djupare plan.

Särskilda förkunskaper krävs i följande kurser:
Lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper

  • Matematik C/3 (det spelar ingen roll om du har 3b eller 3c)
  • Programmering 1