Teknisk 3D-artist inom spel bild

Teknisk 3D-artist inom spel

Som teknisk 3D-artist har du ett huvudansvar för att utveckla 3D-verktyg och lösningar för att effektivisera arbetet vid skapandet av spel. Du kombinerar grafik och programmering vilket gör att du får en bred förståelse för många delar av spelutvecklingsprocessen och hjälper till att förenkla och effektivisera denna.

Tekniska 3D artister har en nyckelroll i spelteamet eftersom de sammanflätar det tekniska med det konstnärliga, du kommer lära dig att använda de välkända 3D-programmen som Maya, Zbrush, Unreal Enginge, Houdini, Subtance Painter samt Photoshop, som alla används inom branschen. Du får även kunskaper om programmering inom Python scripting för att kunna skapa tekniska lösningar på en högre nivå med syfte att effektivisera arbetet inom 3D pipelinen.

LIA
En fjärdedel av din utbildning är förlagd på en verklig arbetsplats. Där får du, under erfaren handledning, omsätta teori i praktisk arbetslivserfarenhet och utveckla, fördjupa och befästa dina lärdomar till kunskap. Du får värdefulla kontakter och lär känna branschen på ett djupare plan.

Efter avslutad utbildning kan du arbeta som:

  • 3D artist
  • 3D grafiker
  • Teknisk 3D artist

Särskilda förkunskaper krävs i följande kurser:
Lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper

  • Engelska 6
  • Matematik 2/B (Du behöver ha godkända betyg i antigen matematik 2a, 2b eller 2c. Motsvarar även matematik B)
  • Programmering 1