Virtual Reality-utvecklare bild

Virtual Reality-utvecklare

Som Virtual Reality-utvecklare (VR-utvecklare) skapar du verklighetstrogna digitala och artificiella miljöer med hjälp av 3D. Vi kunde tidigare bara se 3D grafik på våra datorer, spelkonsoler och i våra telefoner men nu har vi möjlighet att faktiskt uppleva den. Det kan vi göra genom att ha på oss speciella glasögon, oftast i kombination med hörlurar och handkontroller. Visst låter det som science fiction? Men det är egentligen inte så komplicerat – det handlar om ett sätt för tekniken att närma sig människan.

Ökat behov av VR
Virtual Reality-tekniken fyller idag redan ett stort behov inom flera branscher eftersom den erbjuder verklighetstrogen och kostnadseffektiv gestaltning. Samtidigt tillåter den dig som användare att ta virtuella risker i utbyte mot verklig erfarenhet och kunskap. Man ser ett ökat behov inom flera branscher och många av de största teknikaktörerna är verksamma inom VR, vilket gör att det finns en stor efterfrågan på personer med denna typ av kompetens.

Användningsområden
Inom samhällsbyggnad används redan tekniken för att visa hur framtida bostäder och bostadsområden kan se ut innan de är färdigbyggda. Även inom vården har VR börjat slå igenom ordentligt och används bland annat till att visualisera människokroppen, träna på operationer eller som ett verktyg för rehabilitering.

Yrkesroller efter utbildningen
Efterfrågan på dataföretagens tjänster har ökat och lönsamhet har förbättrats, och som ett resultat av det går nu branschen på topp. Med 5Gs intåg på marknaden så väntas Virtual reality växa till att bli nästa stora plattform. I Sverige råder sedan länge ett generellt underskott på programmerare och utvecklare. Eftersom Virtual reality ännu bara är i början av sin utveckling kan vi räkna med att efterfrågan på specialiserad VR-kompetens kommer att öka särskilt inom en mängd olika branscher.

Yrkesroller du kan få efter din avslutade utbildning:

  • Virtual Reality-utvecklare (VR-utvecklare)
  • Augmented Reality-utvecklare (AR-utvecklare)

Särskild behörighet:

  • Engelska 6, 100p
  • Matematik 2, 100p
  • Programmering 1, 100p

Läs mer om utbildningen här!