Pythonprogrammering och AI-utveckling bild

Pythonprogrammering och AI-utveckling

Kursen Pythonprogrammering med inriktning mot AI är för dig som vill utvecklas och bli bättre i ditt yrke.

Kursen fokuserar på att ge praktiska färdigheter och teoretisk kunskap som behövs för att framgångsrikt arbeta med AI-applikationer i olika branscher.

Du kommer att få lära dig hur man utvecklar och implementerar AI-lösningar med hjälp av Python. Du får praktisk erfarenhet genom projekt och uppgifter, vilket säkerställer att du kan tillämpa din kunskap direkt i arbetslivet. Utbildningen täcker både grundläggande koncept inom AI och Pythonprogrammering, inklusive maskininlärning, dataanalys och neurala nätverk.

Du kommer också att få färdigheter i att hantera AI-projekt effektivt och hållbart. Genom att använda moderna verktyg och metoder inom Python och AI, kommer du att vara väl förberedd för att möta de utmaningar och möjligheter som finns inom detta snabbt växande område.

Behörighet
Gymnasieexamen samt lägst betyg E i Matematik 2, Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2, och Engelska 6.

Särskilda förkunskaper
Minst ett års arbetslivserfarenhet inom programmering. Om sökande inte uppfyller kravet på arbetslivserfarenhet kan behörighet uppnås genom minst betyg E i gymnasiekursen Programmering 1 eller motsvarande kunskaper.

Kursen är på distans och på deltid och pågår under 26 veckor.