Sustainable Procurement bild

Sustainable Procurement

Kursen Sustainable Procurement ger dig nödvändiga verktyg och kunskaper samt metoder för att forma, planera och genomföra förändringsarbete i inköpsprocessen i strävan att minska klimatpåverkan i processens alla delar.

Du ökar din förmåga att ställa om/utveckla inköpsarbete utifrån hållbarhetsmål, analysera och dokumentera hållbarhetsrisker hos leverantörer samt driva projekt inom omställningsarbete och hållbarhet.

Du lär dig viktiga aspekter av att säkerställa hållbara inköpsprocesser. Du kommer att utveckla din förmåga att analysera och bedöma hållbarhetsrisker både i inköpsprocessen och hos leverantörer. Genom att genomföra väsentlighets- och riskanalyser kommer du att kunna identifiera och fokusera på de viktigaste hållbarhetsfrågorna. Detta ger dig möjlighet att fatta informerade beslut och vidta åtgärder som främjar hållbarhet och bidrar till en mer hållbar framtid.

Kursen är på distans, halvfart för att kunna kombinera med arbete och du kan delta var du än bor eller befinner dig.

Behörighet
Som kursdeltagare behöver du ha minst två års yrkeserfarenhet inom operativt, taktiskt eller strategiskt inköpsarbete.