Sustainable Supply Chain Transformation bild

Sustainable Supply Chain Transformation

Kursen Sustainable Supply Chain Transformation rustar dig för att ta ledarrollen inom Supply Chain och att bidra till en mer hållbar värld.

Du får kunskap och kritiska färdigheter för att analysera och implementera strategier inom inköps- och leverantörskedjan. Du lär dig att identifiera och värdera information för att skapa bästa möjliga beslutunderlagen inför en förändringsresa.

Du kommer också att behärska metoder för riskanalys för att säkerställa stabilitet och kontinuitet i leveranskedjan, samtidigt som du skapar möjligheter till innovation och framsteg. Vi kommer att utforska hur du kan sätta SMARTA mål och KPI:er kopplade till hållbarhet och omställningsarbete. Du får förståelse för organisationspsykologi och kulturens betydelse för att driva omställningsarbete för att utveckla och förbättra och utveckla inköpsprocesser.

Behörighet
Som kursdeltagare behöver du ha minst 2 års yrkeserfarenhet inom Supply Chain eller någon av de ingående processerna i kedjan, såsom inköp och/eller logistik.

Kursen är på distans och halvfart för att du ska kunna kombinera med arbete och du kan delta var du än bor eller befinner dig.