Kvalitetssäkring av hållbara solcellsanläggningar 90 YH-poäng bild

Kvalitetssäkring av hållbara solcellsanläggningar 90 YH-poäng

Läs vår korta yrkeshögskoleutbildning Kvalitetssäkring av hållbara solcellsanläggningar och utöka din kompetens inom Solenergibranschen!

Utbildningen vänder sig till dig med yrkeserfarenhet som vill höja din kompetens inom solenergi med fokus på kvalitetssäkring av anläggningar. Du kanske jobbar som installatör, med projektering eller som köpare/upphandlare av solcellsanläggningar eller liknande och vill ha mer kunskap och ökad trygghet i din nuvarande eller blivande yrkesroll. För att du ska kunna kombinera studier med arbete så bedrivs utbildningen på halvfart och till övervägande del på distans.

Utbildningen är avgiftsfri och berättigar till studiemedel från Centrala studiestödsnämnden (CSN). Kostnader för kurslitteratur kan tillkomma samt för resor och uppehälle vid platsträffar.

Innehåll
I takt med att allt fler solcellsanläggningar installeras ökar kraven på att dessa installeras på ett korrekt, hållbart och säkert sätt. För att undvika fel och brister och verka för hållbara installationer krävs det hårdare kvalitetskontroller därmed kunskaper om hur detta utförs. Innehållet i utbildningen är framtaget i samarbete med företag inom branschen och bidrar till att yrkesverksamma personer får en breddad och förnyad kompetens inom kvalitetssäkring utifrån ett elsäkerhets- och byggperspektiv. Utbildningen ger dig också fördjupad kunskap inom solenergiteknik samt viktiga lagar, regler och avtal inom entreprenadjuridikens område.

Kurser som ingår i utbildningen 

  • Entreprenadjuridik 25 YH-poäng
  • Kvalitetssäkring ur ett byggperspektiv 15 YH-poäng
  • Regler och standarder för säkra elinstallationer 15 YH-poäng
  • Solenergiteknik för kvalitetssäkring av solcellsanläggningar 20 YH-poäng
  • Projektuppgift 15 YH-poäng

Undervisning och platsträffar
Föreläsningar och seminarier sker på distans via vår lärplattform Mitt Nercia. Schema med datum och tider får du i god tid innan respektive kurs. Under utbildningen förekommer även ett mindre antal platsträffar i Västerås som kan innehålla obligatoriska moment.

Behörighet
Grundläggande behörighet för yrkeshögskolan samt att du som har annat modersmål än svenska, danska, färöiska, isländska eller norska har de kunskaper i svenska som behövs.

Särskilda förkunskaper
Två års sammanlagd yrkeserfarenhet från från solenergi-, elinstallations- eller byggbranschen.

Reell kompetens
Om du saknar betyg som styrker din behörighet kan du åberopa reell kompetens. Med reell kompetens menas att du har motsvarande kunskaper men har tillägnat dig dem på annat sätt, till exempel genom yrkeserfarenhet. För att vi ska kunna göra en så rättvis och rättssäker bedömning som möjligt behöver du ladda upp arbetslivsintyg som intygar dina arbetsuppgifter och fylla i ett formulär för kompetenskartläggning. (Fås vid begäran.)

Urval och antagningVid fler behöriga sökande än antalet platser på utbildningen görs ett urval baserat på yrkeserfarenhet.