Solenergi- och batterilagring 60 YH-poäng bild

Solenergi- och batterilagring 60 YH-poäng

Utbildningen Solenergi- och batterilagring växer och utvecklas i rekordfart - utöka din kompetens inom området!

Utbildningen
På bara några år har efterfrågan på batterilagring och tillhörande tjänster vuxit enormt. Samtidigt har utbudet av produkter ökat och tekniken utvecklats i snabb takt. För att klara efterfrågan och för att leverera effektiva och säkra lagringslösningar krävs uppdaterad kunskap och kompetens.

Innehållet i utbildningen är framtaget i samarbete med företag inom branschen och bidrar till att yrkesverksamma personer får en breddad och förnyad kompetens inom solenergi- och batterilagring. Utbildningen ger dig bland annat färdigheter i att utforma systemval för solenergi- och batterilagring kopplat till prestanda, dimension, ekonomi och miljöklassificering i enlighet med gällande lagar och regelverk.

Utbildningen är avgiftsfri och berättigar till studiemedel från Centrala studiestödsnämnden (CSN). Kostnader för kurslitteratur kan tillkomma samt för resor och uppehälle vid platsträffar.

Kurser som ingår i utbildningen 

  • Batteriteknik 10 YH-poäng
  • Solenergi och batterilagring 30 YH-poäng
  • Lagar och regler för solenergilagring 10 YH-poäng
  • Projektuppgift 10 YH-poäng

Undervisning och platsträffar
Föreläsningar och seminarier sker på distans via vår lärplattform Mitt Nercia. Schema med datum och tider får du i god tid innan respektive kurs. Under utbildningen förekommer även ett mindre antal platsträffar i Västerås som kan innehålla obligatoriska moment.

Utbildningen vänder sig till dig med yrkeserfarenhet inom solenergi- eller installationsbranschen. Du kanske jobbar med installationer eller projektering och vill ha mer kunskap inom solenergilagring och batterier, för att använda den i din nuvarande eller blivande yrkesroll. För att du ska kunna kombinera studier med arbete så bedrivs utbildningen på halvfart och till övervägande del på distans.

Grundläggande behörighet
Du är behörig att antas till utbildningen om du har grundläggande behörighet för yrkeshögskolan. Utöver detta ska den som har annat modersmål än svenska, danska, färöiska, isländska eller norska ha de kunskaper i svenska som behövs samt:

Särskilda förkunskaper
Ett års sammanlagd dokumenterad yrkeserfarenhet från arbete inom Solenergi- eller elinstallationsbranschen.

Reell kompetens
Om du saknar betyg som styrker din behörighet kan du åberopa reell kompetens. Med reell kompetens menas att du har motsvarande kunskaper men har tillägnat dig dem på annat sätt, till exempel genom yrkeserfarenhet. För att vi ska kunna göra en så rättvis och rättssäker bedömning som möjligt behöver du ladda upp arbetslivsintyg som intygar dina arbetsuppgifter och fylla i ett formulär för kompetenskartläggning. (Fås vid begäran.)

Urval och antagning
Vid fler behöriga sökande än antalet platser på utbildningen görs ett urval baserat på yrkeserfarenhet.