Solenergitekniker bild

Solenergitekniker

Utbildningen till Solenergitekniker ger dig kunskaper i att självständigt genomföra och planera installationer av solenergianläggningar, planera och utföra säkert arbete på tak, genomföra riskanalyser och föreslå hållbara energilagringar mm. Du kommer även få kunskaper kring olika förnyelsebara energitekniker och energieffektivisering och att även utveckla din engelska i både skrift och tal som är kopplat till branschrelaterad teknisk engelska.

Du lär dig bland annat att installera solenergianläggningar, mäta och analysera effekterna av skuggning, göra riskanalyser utifrån elsäkerhet- och arbetsmiljöaspekter, driftsätta och optimera en solenergianläggning med mera.

Utbildningen är på distans med 7 platsträffar i Västerås.

Särskilda förkunskaper
Lägst betyg E/3/G i NÅGON av följande kurser eller motsvarande kunskaper:

  • Bygg och anläggning 1
  • Praktisk Ellära