Textil- och klädvärdering bild

Textil- och klädvärdering

Kursen Textil- och klädvärdering fokuserar på de möjligheter och utmaningar som en mer cirkulär textil- och modehandel innebär. Hantering av cirkulerad textil och mode omfattar en rad kvalificerade arbetsmoment som ställer krav på specifik yrkeskompetens. Förmåga att bedöma och hantera löpande beslut kring hållbarhet och kvalitet, materialval och trender, konstruktion, försäljningspris och kundbemötande är av största vikt. Detta för att möjliggöra att cirkulerade textil- och modeprodukterna att sorteras vidare på rätt sätt i en hållbar cirkulär ekonomi.

Kursen är speciellt utformad för att stödja yrkesverksamma personer och ger en flexibilitet att genomföra studier som passar individen själv, för att också möjliggöra att kunna arbeta parallellt.

Kursteori med tillhörande quiz, tillgängligt digitalt via lärplattform. Ett projekt/hemuppgift kopplad till branschen som berör ett eller flera moment av kursen. Workshop med övriga deltagare digitalt eller på plats. Examination genom digital tentamen, där samtliga moment prövas. Tillgång till schemalagt lärarstöd genom hela kursen.

Behörighet
Behörig att söka är du som har grundläggande behörighet, det vill säga, en gymnasieexamen eller reell kompetens, samt 1 års yrkeserfarenhet från textil- och modebranschen, inom handel, inköp, design, verksamhetsutveckling, återbruk, sortering (2 år deltid).