Yrkesutbildningar i Habo

YH-utbildningar som erbjuds i Habo. Yrkeshögskolan erbjuder mänger av yrkeshögskoleutbildningar i hela Sverige så använd sökfunktionen för att hitta din utbildning.

Din sökning på yrkesutbildningar Habo gav 8 träffar

Solenergiprojektör

Yrkesutbildaren Habo

Utbilda dig till Solenergiprojektör

2023 höjde EU sitt mål till att 45% av all energi 2030 skall vara förnybar. De energikällorna som pekades ut som viktigast var sol och vind.

Hos oss får en utbildad solenergiprojektör kunskap om regelverk, elsäkerhet, lönsamhet och energilagring. I utbildningen ingår två av fyra auktorisationskurser för lågspänningscertifikat och återstående två erbjuds vid förfrågan. Detta gör att denna YH-utbildning är extra förmånlig för den som vill ha en bred kompetens.

Det dagliga arbetet som solenergiprojektör sker i kontakt med kund eller vid datorn. Att leda projekt, räkna på anbud, vägleda montörer och ta fram bygghandlingar är vardagliga arbetsuppgifter. Kunderna kan vara allt från privatpersoner utan egen elkompetens till en större industri som vill bli självförsörjande på el, fokus måste därför ligga på att bedöma vad varje enskild kund är i behov av.

Yrkesutbildaren Habo ingår i det rikstäckande nätverket Elsäkert som har en lång och bred nationell erfarenhet av el- och energiutbildningar. Inom nätverket finns det experter att tillgå som gör att varje kurs blir unik och med hög kvalitet.

Utbildningens mål
Efter utbildningen har Du kompetens att arbeta som projektör inom solenergi/laddning/energilagring. Kompetens som också är gångbart i olika projektledaryrken samt för andra yrken kopplade till försäljning inom el- och energibranschen.

Utbildningens innehåll
Denna utbildning öppnar upp många yrkesutgångar. Förutom flera viktiga auktorisationskurser får Du kunskap om framtidens smarta elnät och hur de gröna energislagen passar in.

Vi börjar med kunskaper i ellära för att succesivt väva in CAD, ekonomi, projektledning, regler och standards, byggstandards samt energiproduktion. I denna nya utbildning har vi valt att lägga ett ökat fokus på smarta elnät, framtidens solenergisystem samt energilagring som är en växande sektor.

 • Att utifrån förfrågningsunderlag skapa anbud
 • Byggprocessen och branschens standarder och regler
 • Ellära för solenergiprojektörer
 • Energiproduktion och dess miljöavtryck
 • Energilagring och smarta elnät
 • Entreprenadjuridik och upphandlingar
 • Kalkylera internkostnader
 • Kvalitet, miljö och säkerhet vid projektering
 • Projektera solcellsanläggningar med CAD
 • Projektekonomi
 • Produktkunskap kring utrustning och komponenter
 • LIA – lärande i arbete (16 veckor)
 • Examensarbete


Mer information om studieorter och studieupplägg
Du söker till denna distansutbildning i Habo via länken till höger. Undervisningen som sker digitalt spelas in och kan återses vid behov. Lektionerna kraftsamlas till två dagar i veckan och övrig tid sker grupp och handledarkontakter.
Vissa obligatoriska moment sker på plats i vårt Utbildningscenter i Habo.

Kontakta vår verksamhetschef för att höra mer om utbildningen och dess upplägg.

Kontakt
Anders Rickman
072-447 12 78

Utbildningsstart
2024-08-26
2025-08-25
2026-08-24
Utbildningsslut
2026-01-30
2027-01-29
2028-01-28
Studietakt
100%
YH poäng
325 YH-poäng (ca. 1.6 år)
Ansökan är stängd
Kontakta skolan vid intresse
Branscher
Teknik & tillverkning
Övrigt
Studieort
DISTANS (Habo kommun)

Auktorisation inom lågspänning

Yrkesutbildaren Habo

Yrkesutbildaren och nätverket Elsäkerhet erbjuder två terminers halvfart YH-utbildning

Skaffa Dig behörighet att starta eget elföretag och utföra eltjänster.
Du kommer efter utbildningen få arbeta med uppdrag som gör Dig ansvarig för egna och andra elektrikers elinstallationer.

Under utbildningen får du certifikat i de fyra kurser som elsäkerhetsverket kräver i ELSÄK-FS 2017:4 för att begära ut auktorisation lågspänning. Observera att de fyra års arbetslivserfarenhet som också förväntas ligger på ditt ansvar att visa upp.

Utbildningen leder till att du kan arbeta som ansvarig för elinstallatörerna på ett installationsföretag inom lågspänning alternativt starta ett eget elföretag. Auktorisationen är även en dörröppnare för andra uppdrag i elbranschen.

Förkunskapskrav är betyg från El och Energiprogrammet eller motsvarande utbildning samt minst ett års arbetslivs-erfarenhet.
Om du inte uppfyller behörighetskraven enligt ovan görs en individuell prövning av dina övriga meriter.

Utbildningen är kostnadsfri och finansieras med statliga medel.

Ingående Kurser:

 • Regler och standard - Preparandkurs
 • Elmaskiner 12 YhPo
 • Elinstallationer i byggnader 40 YhPo
 • Anläggningar för produktion och överföring av ström  40 YhPo

Totalt kurspoäng 92 YhPo

Studietiden är förlagd under 36 veckor.

Start september 2024 med avslut maj 2025.

För de som ej har kursintyg för Regler och standards kommer denna kurs erbjudas som preparandkurs gratis vid sidan om.

Undervisning sker halvfart under två kvällar/vecka på distans.

Verkstad och laborationer sker i våra fullt utrustade lokaler i Habo.

Kontakt
Anders Rickman
Verksamhetschef
072 447 12 78

Utbildningsstart
2024-09-02
Utbildningsslut
2025-05-31
Studietakt
50%
YH poäng
92 YH-poäng (ca. 0.9 år)
Ansökan är stängd
Kontakta skolan vid intresse
Branscher
Teknik & tillverkning
Studieort
DISTANS (Habo kommun)

Automation och PLC-tekniker

Yrkesutbildaren Habo

Yrkesutbildaren och nätverket Elsäkerhet erbjuder två terminers halvfart YH-utbildning

Automationsteknikern är den mest saknade inom många branscher. Allt ifrån industrin, fastigheter till installationsföretag.
Du kommer efter utbildningen kunna arbeta med PLC och HMI styrning samt olika pneumatiska system.

Under utbildningen får läsa kurser som ger Dig kunskaper i praktisk ellära med logiska kretsar, maskinstyrning, PLC, HMI samt pneumatiska system.

Utbildningen leder till att du kan arbeta som automationstekniker inom flera olika branschsegment.

Förkunskapskrav är betyg från El och Energiprogrammet, Fordonsprogrammet Industritekniskt program eller Natur/ Teknikprogrammet.
Om du inte uppfyller behörighetskraven enligt ovan görs en individuell prövning av dina övriga meriter.

Utbildningen är kostnadsfri och finansieras med statliga medel.

Ingående Kurser:

 • Ellära och matematik​ 20 YhPo
 • Maskinstyrning​​ 15 YhPo
 • PLC och HMI styrning​ 25 YhPo
 • Pneumatiska system​ 25 YhPo

Totalt kurspoäng 85 YhPo

Studietiden är förlagd under 35 veckor. 

Start september 2024 med avslut i april 2025. 

Undervisning sker halvfart under två kvällar/vecka på distans. 

Verkstad och laborationer sker i våra fullt utrustade lokaler i Habo.

Kontakt
Anders Rickman
Verksamhetschef
072 447 12 78

Utbildningsstart
2024-09-02
Utbildningsslut
2025-04-30
Studietakt
50%
YH poäng
85 YH-poäng (ca. 0.9 år)
Ansökan är stängd
Kontakta skolan vid intresse
Branscher
Teknik & tillverkning
Studieort
DISTANS (Habo kommun)

Belysningsprojektör

Yrkesutbildaren Habo

Yrkesutbildaren och nätverket Elsäkerhet erbjuder två terminers halvfart YH-utbildning

Utvecklingen inom modern belysnings-teknik är snabb. Integration med andra system och funktioner gör att behovet av denna yrkeskompetens ökar stort.
Du kommer efter utbildningen kunna axla uppdrag som belysningsprojektör med ansvar att integrera allehanda styrsystem.

Under utbildningen får läsa kurser som ger Dig kunskaper i ljusdesign, ljusets betydelse, ljusstyrning, projektekonomi samt att CAD:a belysningssystem.

Utbildningen leder till att du kan arbeta som belysningsprojektör på elinstallationsfirmor eller konsultföretag.

Förkunskapskrav är betyg från El och Energiprogrammet , Byggprogrammet eller Natur/ Teknikprogrammet.
Om du inte uppfyller behörighetskraven enligt ovan görs en individuell prövning av dina övriga meriter.

Utbildningen är kostnadsfri och finansieras med statliga medel.

Ingående Kurser:

 • Belysningsteknik och ljusdesign 15 YhPo
 • Elinstallationer i byggnader 40 YhPo
 • Human centric lightning 10 YhPo
 • Ljusstyrning och planering 15 YhPo
 • Projektekonomi för belysning 15 YhPo

Totalt kurspoäng 95 YhPo

Studietiden är förlagd under 38 veckor.

Start september 2024 med avslut maj. 2025. Sveriges ledande belysningsföretag Fagerhult AB är engagerad i utbildningen och utbildning i deras laboratorie ingår.

Undervisning sker halvfart under två kvällar/vecka på distans.

Verkstad och laborationer sker i våra fullt utrustade lokaler i Habo.

Kontakt
Anders Rickman
Verksamhetschef
072 447 12 78

Utbildningsstart
2024-09-02
Utbildningsslut
2025-05-31
Studietakt
50%
YH poäng
95 YH-poäng (ca. 1.0 år)
Ansökan är stängd
Kontakta skolan vid intresse
Branscher
Teknik & tillverkning
Studieort
DISTANS (Habo kommun)

Energioptimerare - smarta elnät

Yrkesutbildaren Habo

Yrkesutbildaren och nätverket Elsäkerhet erbjuder två terminers halvfart YH-utbildning

Halvledarrevolutionen har förändrat allt och lyft ribban för vad som är möjligt. Framtidens fastigheter behöver utnyttja ny teknik för att spara energi, detta är nödvändigt för att klara klimatmålen.
Du kommer efter utbildningen kunna axla uppdrag som Energioptimerare och föreslå insatser i fastigheter för att de skall få friskare inomhusmiljö.

Under utbildningen får läsa kurser som ger Dig kunskaper i arbetsmiljö, smarta elnät, fastighetsautomation, gällande regelverk samt hur energieffektivisering av fastigheter lämpligast går till.

Utbildningen leder till att du kan arbeta som energioptimerare på fastighetsföretag eller på konsultföretag.

Förkunskapskrav är betyg från El och Energiprogrammet, Byggprogrammet eller Natur/ Teknikprogrammet.
Om du inte uppfyller behörighetskraven enligt ovan görs en individuell prövning av dina övriga meriter.

Utbildningen är kostnadsfri och finansieras med statliga medel.

Ingående Kurser:

 • Arbetsmiljö och säkerhet 15 YhPo
 • Energieffektivisering 20 YhPo
 • Fastighetsautomation 20 YhPo
 • Grön energi och smarta elnät 13 YhPo
 • Regler och standards 12 YhPo

Totalt kurspoäng 80 YhPo

Studietiden är förlagd under 32 veckor.

Start september 2024 med avslut i april 2025.

Undervisning sker halvfart under två kvällar/vecka på distans.

Verkstad och laborationer sker i våra fullt utrustade lokaler i Habo.

Kontakt
Anders Rickman
Verksamhetschef
072 447 12 78

Utbildningsstart
2024-09-02
Utbildningsslut
2025-04-30
Studietakt
50%
YH poäng
80 YH-poäng (ca. 0.8 år)
Ansökan är stängd
Kontakta skolan vid intresse
Branscher
Teknik & tillverkning
Studieort
DISTANS (Habo kommun)