Yrkesutbildningar i Karlskrona

YH-utbildningar som erbjuds i Karlskrona. Yrkeshögskolan erbjuder mänger av yrkeshögskoleutbildningar i hela Sverige så använd sökfunktionen för att hitta din utbildning.

Din sökning på yrkesutbildningar Karlskrona gav 15 träffar

Samsjuklighet, missbruk och professionell samtalsmetodik

Hermods Yrkeshögskola

Samsjuklighet, missbruk och professionell samtalsmetodik är en kortare yh-kurs på 16 veckor. Kursen ges på distans och på halvtid.

Samsjuklighet är ofta kopplat till missbruk som självmedicinering, vilket gör brukaren svåridentifierad. Kurserna ger specialiserad kompetens inom samsjuklighet, social problematik och kriminalitet, så att du kan möta utmaningarna på bästa sätt.

Arbetsgivare inom vård och omsorg, särskilt när det gäller individ- och familjeomsorg, lider brist på medarbetare som har kompetens inom psykisk ohälsa. Medarbetare stöter dagligen på brukare med samsjuklighet och missbruk. Den här kursen ger dig rätt verktyg för ett pedagogiskt och behandlande bemötande av personer med samsjuklighet och missbruk.

Utbildningsstart
Höstterminen 2024
Utbildningsslut
Höstterminen 2024
Studietakt
50%
YH poäng
40 YH-poäng (ca. 0.4 år)
Ansökan öppnar
Öppen för ansökan
Ansökan stänger
2024-08-05
Branscher
Sjukvård & socialt arbete
Studieort
DISTANS (Östersunds kommun)
Satellitort
Karlskrona

Välfärdsteknik

Hermods Yrkeshögskola

Kursen Välfärdsteknik är en kortare kurs på 12 veckor. Kursen ges på distans och på halvtid.

Kursen vänder sig till dig som är yrkesverksam inom vård och omsorg och som vill lära dig mer om de vanligaste välfärdstekniska hjälpmedlen i branschen. Syftet med kurspaketet är att erbjuda färdigheter för dig som dagligen jobbar med brukare och patienter som är i behov av välfärdsteknik och digitala tjänster i sin vardag.

Du lär dig också om hur du kan jobba med anhöriga och kollegialt lärande för att införa de nya verktygen i hemmet och på arbetsplatsen.

Utbildningsstart
Höstterminen 2024
Utbildningsslut
Höstterminen 2024
Studietakt
50%
YH poäng
30 YH-poäng (ca. 0.3 år)
Ansökan öppnar
Öppen för ansökan
Ansökan stänger
2024-08-12
Branscher
Sjukvård & socialt arbete
Teknik & tillverkning
Studieort
DISTANS (Karlskrona kommun)

Psykisk ohälsa

Hermods Yrkeshögskola

YH-kursen Psykisk ohälsa är 18 veckor lång och går på distans och på halvtid.

Psykisk ohälsa såsom ångest, depression, stress och utmattning, har på senare år blivit den vanligaste orsaken till sjukfrånvaro i Sverige. Ofta leder det till långa sjukskrivningar. Behovet av kunskap och om hur man förebygger psykisk ohälsa i arbetslivet blir allt viktigare.

Genom att få spetskompetens inom området blir du en viktig medarbetare som:

  • Ökar förståelsen för psykisk ohälsa och dess påverkan på arbetsplatsen.
  • Identifierar när någon behöver stöttning.
  • Bidrar till en mer hållbar arbetsplats genom att skapa en inkluderande miljö.
Utbildningsstart
Höstterminen 2024
Vårterminen 2025
Utbildningsslut
Vårterminen 2025
Vårterminen 2025
Studietakt
50%
YH poäng
45 YH-poäng (ca. 0.5 år)
Ansökan öppnar
Öppen för ansökan
Ansökan stänger
2024-08-26
Branscher
Sjukvård & socialt arbete
Studieort
DISTANS (Karlskrona kommun)

Markbyggnad, anläggning och kalkylering - park och trädgård

Hermods Yrkeshögskola

Markbyggnad, anläggning och kalkylering - park och trädgård är en kort yh-kurs på 12 veckor. Kursen är på distans och på halvtid.

Markbyggnad, anläggning och kalkylering – park och trädgård är en påbyggnadskurs för dig som jobbar som arbetsledare, trädgårdsarbetare eller annat yrke inom förvaltning av gröna ytor. Kurspaketet passar även dig som är erfaren trädgårdsmästare och behöver bygga på din kompetens inom markbyggnad och anläggning.

Utbildningsstart
Höstterminen 2024
Utbildningsslut
Höstterminen 2024
Studietakt
50%
YH poäng
30 YH-poäng (ca. 0.3 år)
Ansökan öppnar
Öppen för ansökan
Ansökan stänger
2024-09-23
Branscher
Djur & natur
Studieort
DISTANS (Stockholms kommun)
Satellitort
Karlskrona

Skogsplanerare

Hermods Yrkeshögskola

Distans från Karlskrona och Umeå

Yrket Skogsplanerare är omfattande och du har ansvar att planera för skogsfastigheter på det mest lönsamma och hållbara sätt – skogsplanerarens arbete sträcker sig ofta över tidsrymder 25 år eller mer framåt i tiden, då det är tiden som det tar för nya träd att växa upp.

Gillar du att vara ute i skog och mark och brinner för att förvalta skog på hållbart sätt samt delta i en ökad klimatmedvetenhet i en av Sveriges starkaste branscher? Då ska du satsa på den här utbildningen!

Efter avslutad utbildning förväntas du tex kunna;

  • Självständigt göra datainsamling och kunna presentera sammanställningar i syfte att utveckla hållbara skogsbruksplaner
  • Självständigt hantera GIS och andra vanligt förekommande program och verktyg för datainsamling
  • Självständigt skapa gröna skogsbruksplaner Självständigt jobba med åtgärdsplanering och uppföljning
  • Självständigt kunna jobba med inköp och rådgivning,
  • Självständigt operera som ledare och med god kommunikation förmedla information till medarbetare så att företaget blir ett konstruktivt och hållbart team i skoglig bransch

För att bli antagen till denna utbildning krävs Grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier samt följande förkunskaper eller motsvarande: 

  • Skogsskötsel 1
  • + 1 års heltid av relevant yrkeserfarenhet av skog och/eller arbete inom de gröna näringarna
Utbildningsstart
Höstterminen 2024
Höstterminen 2025
Utbildningsslut
Vårterminen 2025
Vårterminen 2026
Studietakt
100%
YH poäng
210 YH-poäng (ca. 1.1 år)
Ansökan öppnar
Öppen för ansökan
Ansökan är stängd
Kontakta skolan vid intresse
Branscher
Djur & natur
Ekonomi, admin, sälj
Studieort
DISTANS (Karlskrona kommun)
Satellitort
Umeå