Yrkesutbildningar i Nynäshamn

YH-utbildningar som erbjuds i Nynäshamn. Yrkeshögskolan erbjuder mänger av yrkeshögskoleutbildningar i hela Sverige så använd sökfunktionen för att hitta din utbildning.

Din sökning på yrkesutbildningar Nynäshamn gav 9 träffar

Processoperatör/drifttekniker kemisk industri

Campus Nynäshamn

Kemiindustrin i Sverige består av över tusen svenska och utlandsägda företag. Kemiföretagen är avgörande för Sveriges gröna omställning. I Sverige finns över tusen innovations- och kemiföretag som står redo att göra stora investeringar i industrins gröna omställning.

Processoperatörer har en central roll i kemisk processindustri där de övervakar produktionslinan, styr tillverkningsprocesser och felsöker. Arbetsplatsen kan vara allt från industrier inriktade mot polymerer och plast, bioteknik, läkemedel, raffinaderier, kemikalier och papper- och massaindustri och även livsmedel.

Utbildningen
Heltidsutbildningen sker på distans och omfattar ett antal fysiska träffar per termin. Utbildningen varar i ca 1,5 år och leder till en yrkeshögskoleexamen, motsvarande SeQF-nivå 5.

Denna utbildning ställer krav på grundläggande behörighet.

Efter utbildningen kan du arbeta som exempelvis:

 • Drifttekniker
 • Maskinoperatör
 • Operatör
 • Processoperatör
 • Processtekniker
Utbildningsstart
2024-08-01
2025-08-01
2026-08-01
2027-08-01
Utbildningsslut
2026-02-28
2027-02-28
2028-02-28
2029-02-28
Studietakt
100%
YH poäng
300 YH-poäng (ca. 1.5 år)
Ansökan öppnar
Öppen för ansökan
Ansökan stänger
2024-05-05
Branscher
Teknik & tillverkning
Studieort
DISTANS (Nynäshamns kommun)

Socialpedagog

Campus Nynäshamn

På Campus Nynäshamn skapas möten där du kan vara med och förändra världen till det bättre. Du har chansen att vara med där det händer.

Den psykiska ohälsan fortsätter att öka i samhället. För att bryta den negativa utvecklingen behöver vi dig som vill jobba med förebyggande och tidiga insatser. Tillgången till en första bedömning och behandling förbättras där vården och omsorgen har en förmåga att uppmärksamma samsjuklighet.

Efterfrågan på utbildad personal med ett professionellt förhållningssätt och en humanistisk människosyn är stor.

Som socialpedagog är du en av dem som utifrån relevanta utrednings- och behandlingsmetoder stödjer människor i utsatta situationer. Utbildningen ger kunskaper och färdigheter i psykologiska, psykiatriska samt sociologiska perspektiv.

Efter avslutad utbildning kan du arbeta som:

 • Socialpedagog
 • Behandlingspedagog
 • Behandlingsassistent

Behörighet
Denna utbildning ställer krav på grundläggande behörighet. Det innebär att du måste ha en gymnasieexamen eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt.

Utbildningsstart
2024-08-01
2025-08-01
2026-08-01
Utbildningsslut
2026-06-30
2027-06-30
2028-06-30
Studietakt
100%
YH poäng
400 YH-poäng (ca. 2.0 år)
Ansökan öppnar
Öppen för ansökan
Ansökan stänger
2024-05-05
Branscher
Sjukvård & socialt arbete
Studieort
DISTANS (Nynäshamns kommun)
Satellitort
Kiruna

Solenergitekniker

Campus Nynäshamn

Det är mycket stor efterfrågan på solenergitekniker på arbetsmarknaden och stor möjlighet att få ett bra jobb. Som solenergitekniker bidrar du till att fler kan producera el med hjälp av förnyelsebara energikällor.

Utbildningen ger dig kompetens att självständigt ta dig an olika delar av processen med att etablera solenergianläggningar, till exempel projektledning och rådgivning till kunder, lagstiftning och lönsamhetsberäkningar samt konkret installation och underhåll.

Utbildning är på heltid och distans under ca två år, med ett antal platsförlagda träffar varje termin. Viss kurslitteratur och vissa föreläsningar på engelska kan förekomma.

Behörighetskrav
Utbildning ställer krav på grundläggande behörighet. Det innebär att du måste ha en gymnasieexamen eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt. Du behöver ha tillräckliga kunskaper i svenska och engelska för att kunna tillgodogöra dig utbildningen som sker både på svenska och engelska.

Kontakt
Eva Fröberg, utbildningsledare
eva.froberg@nynashamn.se

Utbildningsstart
2024-08-01
2025-08-01
Utbildningsslut
2026-07-31
2027-07-30
Studietakt
100%
YH poäng
425 YH-poäng (ca. 2.1 år)
Ansökan öppnar
Öppen för ansökan
Ansökan stänger
2024-05-05
Branscher
Teknik & tillverkning
Studieort
DISTANS (Nynäshamns kommun)

Trädgårdsmästare - skötsel och underhåll av utemiljö

Campus Nynäshamn

Utbildningen till trädgårdsmästare har inriktning mot skötsel och underhåll av utemiljö.

Som trädgårdsmästare leder, planerar och utvecklar du trädgårdar och parkmiljöer med fokus på funktion, hållbarhet och estetik. Detta med ett hållbart klimat i åtanke. Du kan arbeta inom alltifrån trädgårdsskötsel, odling, park- och kyrkogårdsförvaltning till planering och gestaltning av utemiljöer i exempelvis bostadsområden.

Du driva eget företag inom branschen eller arbeta som anställd på plantskolor/-butiker och växthus runt om i Sverige. Utbildningen ger dig möjlighet att arbeta som exempelvis:

 • Trädgårdsanläggare
 • Trädgårdsarbetare
 • Trädgårdsmästare

Utbildningen bedrivs på heltid och på distans under ca två år, med några semenarieträffar på Campus Nynäshamn varje termin.

Behörighetskrav
Denna utbildning ställer följande krav på särskild behörighet:

Lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper

 • Fordon och redskap
 • Marken och växternas biologi
 • Växtkunskap 1

eller Godkänt prov från Skillebyholms preparandutbildning eller motsvarande preparandutbildning

och

Yrkeserfarenhet

 • En säsong motsvarande 6 månaders relevant yrkeserfarenhet på heltid inom områden i trädgårdsbranschen eller inom den gröna sektorn, såsom t.ex. skötsel av gröna miljöer, odling, handel/försäljning av växter, arbete med mark/jord eller motsvarande krävs. Med motsvarande menas erfarenheter av egen odling eller anläggning av gröna miljöer i kombination med någon form av arbetslivserfarenhet.
   
 • Om du saknar yrkeserfarenhet inom trädgårdsbranschen och har erfarenhet ifrån egen odling med mera, åberopar du reell kompetens i form av ett personligt brev och/eller CV.


Var noga med att ge en detaljerad beskrivning av din erfarenhet. Exempelvis vad och hur du planerat din trädgård, grönyta eller odling. Beskriv dina växtval och vilka parametrar du utgått ifrån. Bifoga före- och efterbilder som dokumenterar dina projekt samt eventuella skisser.

Alla betyg eller intyg som du skickar in till oss ska vara skannade från originalhandlingar. För dig som saknar grundläggande behörighet till yrkeshögskolestudier, det vill säga godkänd gymnasieexamen eller motsvarande, finns möjligheten att få göra ett behörighetstest i syfte att skolan ska kunna validera dina allmänna kunskaper. Testet utförs på Campus Nynäshamn eller på annat lärcentrum och gäller bara för studier på Campus Nynäshamn.

Kontakt
Sofie Hägglund, utbildningsledare
sofie.hagglund@nynashamn.se

Utbildningsstart
2024-08-01
2025-08-01
2026-08-01
Utbildningsslut
2026-06-30
2027-06-30
2028-06-30
Studietakt
100%
YH poäng
400 YH-poäng (ca. 2.0 år)
Ansökan öppnar
Öppen för ansökan
Ansökan stänger
2024-05-05
Branscher
Djur & natur
Studieort
DISTANS (Nynäshamns kommun)

Underhållstekniker

Campus Nynäshamn

Det är stor efterfrågan på underhållstekniker, särskilt gällande med automationskompetens, enligt Teknikföretagens kompetensundersökning kommer efterfrågan att öka de kommande 3–5 åren.

Den tekniska utvecklingen inom industrin accelererar allt snabbare. Att hänga med i digitalisering och automatisering är avgörande för företags konkurrenskraft såväl som för Sveriges tillväxt. Sveriges tillverkningsindustrier står för ca 20 procent av BNP och företagen vill växa. Ett av de främsta hindren är bristen på rätt kompetens. En av de yrkesroller som arbetsgivarna inom industrin har svårast att rekrytera är underhållstekniker.

Utbildningen
Heltidsutbildningen sker på distans och omfattar ett antal fysiska träffar per termin. Utbildningen varar i ca 2 år och leder till en yrkeshögskoleexamen, motsvarande SeQF-nivå 5.

Denna utbildning ställer krav på grundläggande behörighet.

Efter utbildningen kan du söka arbete som exempelvis:

 • Servicetekniker
 • Underhållsingenjör
 • Underhållstekniker
Utbildningsstart
2024-08-01
2025-08-01
2026-08-01
Utbildningsslut
2026-06-30
2027-06-30
2028-06-30
Studietakt
100%
YH poäng
425 YH-poäng (ca. 2.1 år)
Ansökan öppnar
Öppen för ansökan
Ansökan stänger
2024-05-05
Branscher
Teknik & tillverkning
Studieort
DISTANS (Nynäshamns kommun)