Yrkesutbildningar i Nynäshamn

YH-utbildningar som erbjuds i Nynäshamn. Yrkeshögskolan erbjuder mänger av yrkeshögskoleutbildningar i hela Sverige så använd sökfunktionen för att hitta din utbildning.

Din sökning på yrkesutbildningar Nynäshamn gav 12 träffar

Neuropsykiatriska funktionsvariationer för barn, unga och vuxna

Campus Nynäshamn

Ökningen av diagnoser relaterade till neuropsykiatriska funktionsvariationer går snabbt och behovet av kompetensutveckling för medarbetare inom samhällsviktiga organisationer såsom skola, vård och omsorg mer akut än någonsin.

Utbildningen är en vidareutbildning för yrkesverksamma inom skola, vård och omsorg. Yrkeserfarenhet är en förutsättning för att kunna tillgodogöra sig utbildningens innehåll eftersom kopplingen mellan teori och praktik är en röd tråd i utbildningen både vid erfarenhetsutbytet mellan de studerande och vid tillämpning i egen praktik.

Utbildningen är på distans och på kvartsfart och omfattar 40 YHP. Den omfattar fyra platsträffar på Campus Nynäshamn där man även kan välja att delta digitalt/hybrid. Upplägget innebär i regel en föreläsning i veckan med tillkommande självstudier.

Förkunskapskrav
1 år halvtid av arbete inom skola, hälso- och sjukvård, socialt arbete inklusive elevhälsa som t ex socialsekreterare, handläggare inom LSS, kurator, sjuksköterska, undersköterska, socialpedagog, behandlingspedagog, stödpedagog eller arbete inom polisen.

I samband med din ansökan behöver du styrka dina förkunskapskrav.

Utbildningsstart
Höstterminen 2024
Vårterminen 2025
Utbildningsslut
Vårterminen 2025
Vårterminen 2025
Studietakt
25%
YH poäng
40 YH-poäng (ca. 0.8 år)
Ansökan öppnar
Öppen för ansökan
Branscher
Pedagogik
Studieort
DISTANS (Nynäshamns kommun)

Psykisk hälsa och suicidprevention för barn, unga och vuxna

Campus Nynäshamn

I vårt samhälle ökar den psykiska ohälsan och suicidprevention är ett viktigt område. Det är tydligt både i Socialstyrelsens och Folkhälsomyndighetens nya nationella strategi inom området psykisk hälsa och suicidprevention.

Utbildningen är en vidareutbildning för yrkesverksamma. Yrkeserfarenhet är en förutsättning för att kunna tillgodogöra sig utbildningens innehåll eftersom kopplingen mellan teori och praktik är en röd tråd i utbildningen både vid erfarenhetsutbytet mellan de studerande och vid tillämpning i egen praktik.

Utbildningen är på distans och på kvartsfart och omfattar 40 YHP. Utbildningen omfattar fyra möjliga fysiska träffar på utbildningsorten, alternativt deltagande i hybridform. Upplägget innebär i regel en föreläsning i veckan med tillkommande självstudier.

Behörighet
Arbetslivserfarenhet måste finnas från minst ett års halvtids arbete inom hälso- och sjukvård, socialt arbete inklusive elevhälsa som t ex socialsekreterare, handläggare inom LSS, kurator, sjuksköterska, undersköterska, socialpedagog, behandlingspedagog, stödpedagog eller arbete inom polisen. I samband med din ansökan behöver du styrka dina förkunskapskrav.

Utbildningsstart
Höstterminen 2024
Vårterminen 2025
Utbildningsslut
Vårterminen 2025
Vårterminen 2025
Studietakt
25%
YH poäng
40 YH-poäng (ca. 0.8 år)
Ansökan öppnar
Öppen för ansökan
Branscher
Sjukvård & socialt arbete
Studieort
DISTANS (Nynäshamns kommun)

Bryggeritekniker

Campus Nynäshamn

Som bryggeritekniker hanterar, blandar och bereder du råvaror på ett säkert och korrekt sätt. Du har kunskap om bryggeriprocessen och känner till aktuell lagstiftning kring livsmedelshantering. Du har även kunskap om tillverkningsutrustning och hantering av denna. Utbildningen ger dig också kompetenser i mikrobiologi, HACCP och företagsekonomi.

Utbildningen är på heltid under 1,5 år och på deldistans. Utbildningen är avgiftsfri och studiestödsberättigad och kurslitteraturen är på engelska.

Behörighetskrav
Denna utbildning ställer krav på grundläggande behörighet. Det innebär att du måste ha en gymnasieexamen eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt. Du behöver ha tillräckliga kunskaper i svenska och engelska för att kunna tillgodogöra dig utbildningen som sker både på svenska och engelska.

Kontakt
Mathias Brorson, utbildningsledare
mathias.brorson@nynashamn.se

Utbildningsstart
2024-08-01
2025-08-01
Utbildningsslut
2025-12-20
2026-12-20
Studietakt
100%
YH poäng
300 YH-poäng (ca. 1.5 år)
Ansökan är stängd
Kontakta skolan vid intresse
Branscher
Teknik & tillverkning
Studieort
DISTANS (Nynäshamns kommun)

Marinelektriker - Nationell Yrkesutbildning (NY)

Campus Nynäshamn

Campus Nynäshamn introducerar en helt ny utbildning - Marinelektriker

Utbildningen är beviljad genom yh-myndigheten och startar till hösten 2024. Utbildningen är en del av utbildningsformen Nationell Yrkesutbildning (NY) som är en helt ny form av yrkesutbildning på gymnasial nivå för vuxna.

Som marinelektriker arbetar du med felsökning, service av el, styr och regler-utrustning, generatorer och motorer. Du arbetar även med installation av navigationsutrustning. Du behöver vara en problemlösare och kunna ta mycket eget ansvar. Du kommer att arbeta med både el och mekanik, med hänsyn till säkerhet och miljö.

Mer information om utbildningen, ansökan och utbildningsperiod kommer inom kort, se gärna vår hemsida >>

Utbildningsstart
Höstterminen 2024
Utbildningsslut
Vårterminen 2026
Studietakt
100%
Ansökan är stängd
Kontakta skolan vid intresse
Branscher
Teknik & tillverkning

Processoperatör/drifttekniker kemisk industri

Campus Nynäshamn

Kemiindustrin i Sverige består av över tusen svenska och utlandsägda företag. Kemiföretagen är avgörande för Sveriges gröna omställning. I Sverige finns över tusen innovations- och kemiföretag som står redo att göra stora investeringar i industrins gröna omställning.

Processoperatörer har en central roll i kemisk processindustri där de övervakar produktionslinan, styr tillverkningsprocesser och felsöker. Arbetsplatsen kan vara allt från industrier inriktade mot polymerer och plast, bioteknik, läkemedel, raffinaderier, kemikalier och papper- och massaindustri och även livsmedel.

Utbildningen
Heltidsutbildningen sker på distans och omfattar ett antal fysiska träffar per termin. Utbildningen varar i ca 1,5 år och leder till en yrkeshögskoleexamen, motsvarande SeQF-nivå 5.

Denna utbildning ställer krav på grundläggande behörighet.

Efter utbildningen kan du arbeta som exempelvis:

  • Drifttekniker
  • Maskinoperatör
  • Operatör
  • Processoperatör
  • Processtekniker
Utbildningsstart
2024-08-01
2025-08-01
2026-08-01
2027-08-01
Utbildningsslut
2026-02-28
2027-02-28
2028-02-28
2029-02-28
Studietakt
100%
YH poäng
300 YH-poäng (ca. 1.5 år)
Ansökan är stängd
Kontakta skolan vid intresse
Branscher
Teknik & tillverkning
Studieort
DISTANS (Nynäshamns kommun)