Kvalificerad Säkerhetsingenjör

Huvudsakliga arbetsuppgifter för säkerhetstekniker går ut på att installerar brandlarm, inbrottslarm, kameraövervakning, passersystem och diverse annan säkerhetsutrustning. Läs mer på Framtid.se

Framtid.se websida

Tips på andra utbildningar som kanske passar

Elkonstruktör

Xenter Yrkeshögskola

Som elkonstruktör genomför du energiberäkningar med hjälp av olika programvaror, projekterar elinstallationer samt upprättar handlingar och ritningar. Du gör ritningar för elektronik som ska implementeras i olika installationer. För att bli antagen till denna utbildning krävs att du utöver gymnasieskolans el- och energiprogram även har 2 års arbetslivserfarenhet som elektriker.

I nuläget och i framtiden står Sverige inför stora projekt inom både byggsektor och industri. Tillgången på bostäder och en väl fungerande infrastruktur är avgörande för rörligheten på arbetsmarknaden och för Sveriges ekonomiska tillväxt. Ett nyckelyrke för att samhället ska kunna utvecklas och projekt genomföras är elkonstruktör.

Efterfrågan på yrkesrollen är stor över hela landet och för att möjliggöra för fler elektriker att kunna vidareutbilda sig, parallellt med pågående arbete, erbjuder vi en distansutbildning på deltid (50 %). Notera att du under utbildningen kommer att behöva vara närvarande på Xenter Yrkeshögskola, vid sex tillfällen. Dessa kurser kommer att pågå under 1-2 dagar och kommer i möjligaste mån att förläggas till helger eller dag som knyter an till helg. Allt för att inte störa ditt eventuella ordinarie arbetsschema. Praktik kan ske på valfri ort.

För att tillgodose de behov av faktiska kompetenser som dina lokala företag eftersöker, finns utöver de obligatoriska kurserna även valbara kurser som riktar sig mot industri alternativt byggsektor. Du väljer själv inom vilken inriktning du vill specialisera dig.

De kunskaper som YH-utbildningen ger är en bra och stabil grund för vidare förståelse samt vidareutbildning på området som bland annat innefattar: kunskaper i el - och energiteknik, automation, miljöpåverkan, matematiska beräkningar och standarder.

Efter utbildningen ska du bland annat ha kompetenser för att:

  • självständigt ansvara för projektering och konstruktion av en elanläggning utifrån de lagar, regler, standarder och säkerhetskrav som föreligger på området inom angiven tidsram
  • omsätta kundkrav och önskemål till tekniska systemlösningar
  • analysera en elanläggning utifrån ett tekniskt och ekonomiskt perspektiv och föreslå förbättringar
  • samordna installationsprocessen med andra discipliner
  • självständigt kunna utveckla och behandla de kunskaper och färdigheter som krävs för elinstallationsarbete i starkströmsanläggningar och fast anslutning och losskoppling av elektrisk
  • utrustning samt övervaka regler och standarder som förändras över tid
  • slutföra projekt genom att bedöma om den egna kompetensen är tillräcklig för att utföra ett visst elinstallationsarbete eller om ytterligare kunskapsinhämtning krävs innan arbetet påbörjas
  • kommunikation och kundbemötande.
Utbildningsstart
2024-08-12
2025-08-01
2026-08-01
Utbildningsslut
2027-05-21
2028-05-19
2029-05-25
Studietakt
50%
YH poäng
315 YH-poäng (ca. 3.2 år)
Ansökan öppnar
Öppen för ansökan
Ansökan stänger
2024-05-13
Branscher
Teknik & tillverkning
Säkerhetstjänster
Bygg & fastighet
Studieort
DISTANS (Botkyrka kommun)

IT-Säkerhetsspecialist

IT-Högskolan

Är du en problemlösare med god samarbetsförmåga och tydlig verklighetsförankring och som dessutom är en person som gärna driver arbetet och projekten framåt, då är IT-Högskolans utbildning IT-säkerhetsspecialist som gjord för dig!

Som IT-säkerhetsspecialist arbetar du med att identifiera säkerhetshot och vet hur IT-attacker fungerar. Genom IT-Högskolans utbildning lär du dig infrastrukturen och kan analysera händelser i datorsystem, samt blockera attacker. Din roll är att säkerställa att eventuella säkerhetshål elimineras och att arbeta proaktivt, samt stoppa framtida attacker.

Under utbildningen kommer du att lära dig virusanalys, incidenthantering och hur du behandlar loggkällor och använder de för spårbarhet. Du lär dig specialiserade kunskaper inom teoretisk och praktiskt arbete med operativsystemen Linux och Windows, och kommer använda verktyg som Configuration Management Data Base (CMDB), Common Vulnerability and Exposure (CVE) och CVSS (Common vulnerability scoring system). Under utbildningens gång kommer du självständigt få automatisera uppgifter med programmeringsspråket Python.

Yrkesrollen utvecklas hela tiden i snabb takt i och med att det kommer nya hot och att tekniken utvecklas, därför krävs det att en IT-säkerhetsspecialist kritiskt bearbetar statisk och dynamisk analys av trojaner, ransomware, etc – ett lärande som IT-Högskolan säkerställer under utbildningen.

Efter avslutad utbildning kan du jobba som:

  • IT-säkerhetsanalytiker
  • IT-säkerhetsspecialist

Behörighet
Lägsta betyget E/3/G i Dator- och nätverksteknik eller motsvarande kunskaper.

Saknar du Dator- och nätverksteknik eller Matematik 2?
Förbered dig inför antagningsprovet genom våra preparandkurser som du får tillgång till när du ansöker till någon av våra utbildningar.

Utbildningsstart
2024-08-19
Utbildningsslut
2026-05-20
Studietakt
100%
YH poäng
400 YH-poäng (ca. 2.0 år)
Ansökan öppnar
Öppen för ansökan
Ansökan stänger
2024-05-05
Branscher
Data & IT
Säkerhetstjänster

Att bygga en informationssäkerhetskultur

Företagsuniversitetet AB Yrkeshögskolan (Yh)

En utbildning som riktar sig till dig som önskar öka din förståelse och dina färdigheter i hur man bygger en god säkerhetskultur i en organisation, utbildningen är ett tillägg till en redan befintlig bakgrund inom det mer generella och breda informationssäkerhetsområdet. Utbildningsnivån är anpassad för att uppnå den kompetens som arbetslivet efterfrågar.

Studietakt:
Utbildningen pågår i 10 veckor med 10 lärarledda dagar och 10 självstudiedagar. Studietakt på 40% vilket möjliggör för de studerande att kunna arbeta vid sidan om studierna.

Behörighet:
För behörighet krävs en sammanlagd yrkeserfarenhet inom säkerhets- och/eller informationssäkerhetsområdet om minst 1,5 år på heltid, eller motsvarande tid på deltid. Kravet på yrkeserfarenhet kan ersättas av komplett utbildningsexamina (yrkeshögskola, universitet, högskola, folkhögskola) från minst 1,5 års heltidsstudier med huvudinriktning på säkerhet där informationssäkerhet har ingått.

Gör din intresseanmälan på ansökningsknappen till höger.

Utbildningsstart
Påbörjad (Vårterminen 2024)
Utbildningsslut
Vårterminen 2024
Studietakt
40%
YH poäng
20 YH-poäng (ca. 0.3 år)
Ansökan är stängd
Kontakta skolan vid intresse
Branscher
Säkerhetstjänster
Journalistik & information
Studieort
DISTANS (Stockholms kommun)

Cybersäkerhet

Företagsuniversitetet AB Yrkeshögskolan (Yh)

En online-utbildning på totalt 10 veckor. En lärarledd dag och två självstudiedagar varannan. Utbildningen riktar sig till ansvariga för säkerhet och informationssäkerhet i alla typer av organisationer, som exempelvis säkerhetschefer, informationssäkerhetschefer och säkerhetssamordnare.

Genom att utbildningen sker på deltid är det möjligt att kombinera den med heltidsarbete.

Behörighet:
Yrkeserfarenhet om minst ett år från säkerhetsrelaterat arbete på heltid, alternativt minst två år av godkända studier inom säkerhet på eftergymnasial nivå.

Gör din intresseanmälan på ansökningsknappen till höger.

”Mycket bra att få en bredare bild av cyber- och hybridhoten. Bra med anknytning av omvärldsanalys till konsekvens för en organisation.”

"Mycket inspirerande föreläsare. Kul att han drar paralleller till verkligheten, lättare och förstå. Bra med pauser mellan varven."

"Bra med inspelningar och information så att det även går att följa om man missat någon föreläsning eller vill repetera."

Utbildningsstart
Påbörjad (Vårterminen 2024)
Utbildningsslut
Vårterminen 2024
Studietakt
50%
YH poäng
15 YH-poäng (ca. 0.2 år)
Ansökan är stängd
Kontakta skolan vid intresse
Branscher
Data & IT
Säkerhetstjänster
Studieort
DISTANS (Stockholms kommun)

Ledning och samordning av informations- och cybersäkerhet

Företagsuniversitetet AB Yrkeshögskolan (Yh)

Den här utbildningen riktar sig till dig som arbetar med informations- och cybersäkerhet och antingen vill utveckla din kompetens eller står i begrepp att ta ett karriärkliv för att behålla ditt arbete, utvecklas eller gå vidare till nya arbetsuppgifter.

Utbildningen vänder sig även till organisationer som gör en satsning på informationssäkerhet och erbjuder flexibilitet även ur ett arbetsgivarperspektiv tack vare sitt upplägg med en lärarledd undervisningsdag och en självstudiedag per vecka under fyra månader.

Utbildningen pågår i 16 veckor med 1 lärarledd dag/vecka (olika veckodagar) och 1 självstudiedag/vecka

Behörighet:
Tre års yrkeslivserfarenhet (heltid) inom informations- och cybersäkerhetsområdet, eller minst ett års yrkeslivserfarenhet inom området i kombination med relevant eftergymnasial examen eller certifiering.

"Stolt över att jag förkovrat mig inom detta otroligt intressanta och aktuella område."

"Väldigt lärorik och relevant utbildning med fantastiskt kunniga lärare! /Emelie"

Utbildningsstart
Påbörjad (Vårterminen 2024)
Utbildningsslut
Vårterminen 2024
Studietakt
40%
YH poäng
32 YH-poäng (ca. 0.4 år)
Ansökan är stängd
Kontakta skolan vid intresse
Branscher
Data & IT
Säkerhetstjänster
Ekonomi, admin, sälj
Studieort
DISTANS (Stockholms kommun)