Fartygs- och Maskinbefäl 8, Skärgårdsentreprenör

Drömmer du om att jobba med båtar i skärgården? Då har vi en unik utbildning för just dig!

Skulle du vilja driva ditt egna skärgårdsföretag eller söka anställning inom fisket, RIB charter, taxibåtar, jobba för båttillverkare, båtsäljare, testbåtar, elbåtar, tångodling, hummerfiske, upplevelseturer som däcksman eller liknande?

Vår ettåriga YH-utbildning är inriktad på den mindre sjöfarten och dess speciella utmaningar. Denna Skärgårdsentreprenörsutbildning ger dig en gedigen grund att stå på och genom dess unika mix av teori och praktik så gör den dig väl förberedd för arbetsmarknaden.

Fartyg- och Maskinbefäl klass 8 - Skärgårdsentreprenör ger dig det som krävs för att kunna arbeta yrkesmässigt inom den mindre sjöfarten, den praktiska färdighet och den fördjupningskunskap som efterfrågas av branschen.

Transportstyrelsens regler kräver minst Fartygsbefälsexamen kl. 8 för yrkesfartyg i inre fart. Vid maskinstyrka över 405 kW krävs Maskinbefälsexamen kl. 8. Om fartyget kan göra mer än 35 knop krävs utbildningen Handhavande av snabba fartyg.

Arbetsmarknaden anställer inte någon som saknar praktisk kunskap om tilläggning, förtöjning och allmän båtvana. Detta är svårt att skaffa sig om du inte äger båt. Om fartyget man söker jobb på jobbar med någon form av turism, vilket är mycket vanligt, så är även servicekunskap nödvändig.

I dagens snabba teknikskifte är det också viktigt med framtidssäkrad kunskap inte bara om nuvarande teknik utan även kännedom om framtida drivmedel och hållbar utveckling. Det finns ingen annan utbildning som under samma korta tid ger eleven det den behöver för sin yrkesroll som skeppare på mindre fartyg i inre fart nu och i framtiden. Den förhållandevis korta studietiden är en perfekt språngbräda för den som vill bli anställd eller starta eget.

Transportföretagens riksrapport talar om "Utmanande personalbrist i sjöfartsbranschen" och ett behov av minst 800 personer de närmsta 5 åren.

Läkarintyg för Sjöfolk
Det krävs ett godkänt läkarintyg för sjöfolk för att kunna bli antagen. Du ansvarar själv för erhållandet av ett sådant och detta skall bifogas ansökan eller så snart som möjligt efter ansökan. Läkarintyg för sjöfolk/Medical certificate for seafarers intygar att du har den syn, hörsel samt färgseende som krävs för yrket. Undersökningen måste vara gjord av en, enligt Transportstyrelsen, behörig läkare och intyget får inte vara äldre än fyra år och du måste vara lägst 18 år. Mer info om kravet finns här >>

Utbildningen ingår i Yrkeshögskolans utbud och är statligt finansierad därmed kostnadsfri för dig som elev. Du kan söka studiemedel av CSN. Utbildningen är på heltid, vissa delar kan dock ske på distans.

Händelser

april 2024