Sjösportskolan

Sjösportskolan, Swedish Maritime Academy, erbjuder utbildningar för dig som älskar havet sedan 1967!

Vi har alla typer av kurser och utbildningar för dig som vill vara på sjön, oavsett om du vill fylla seglen, köra säkrare eller tjäna ditt levebröd på vågorna. Oavsett om det är en liten båt eller ett stort handelsfartyg! Vi är godkänd utbildare av Transportstyrelsen och Brittiska MCA. Våra båtar är också godkända för verksamheten och instruktörerna är korrekt utbildade.

Vi finns i Göteborg och Stockholm samt på ytterligare orter!

Sedan 2021 är vi även godkända av Myndigheten för yrkeshögskolor, MYH, som högskola för utbildningen Fartyg- och Maskinbefäl 8 - Skärgårdsentreprenör!

Marintekniker miljöoptimering

Sjösportskolan

Jobbar du redan med att serva båtar men vill kunna mer om eldrift och säkerhet? Eller vill du jobba som säljare av elbåtar eller kanske konvertera gamla båtar till eldrift? Vill du arbeta med att bidra till en snabbare omställning till fosilfria båtar? 

Vi har en ett-årig yrkeshögskoleutbildning - "Marintekniker / Miljöptimering, 230 yhp" som passar in på dig! Utbildningen är statligt finansierad och kostnadsfri för dig som studerande.

Utbildningen bedrivs på distans med totalt 15 dagar på plats (5 x 3 dagar), främst för praktiska inslag med laborationer m.m. De praktiska tillfällen är förlagda till Göteborg, som idag är Sveriges största sjöfartsstad och har Skandinaviens största hamn.

Stor efterfrågan på utbildad personal
Antalet el- och hybridbåtar ökar fort och branschen saknar kunskap om hur de skall servas och skötas och vilka system som passar om man konverterar olika gamla fartyg. Det är här du kommer att bli mycket efterfrågad - det är du som sitter på kunskapen!

Den marintekniska näringen har uttryckt ett stort behov av kompetent personal, vilket det idag råder stor brist på. Det finns idag exempel på flera projekt som pågår, där man breddar tillämpning av elektrifiering inom sjöfarten, bl.a. för små och större färjor.

Utbildningen Marintekniker miljöoptimering kommer att ge dig en eftertraktad kombination av kunskaper och färdigheter, där resultatet kommer att bli en möjlighet att arbeta med elektrifiering, konvertering och hybridisering av fartyg. Under LIA-perioden kommer det sedan att ges möjlighet att prova kunskaperna praktiskt, för att sedan kunna börja arbeta i en ny bransch efter bara ett års studier.

Behörighet
Förutom grundläggande behörighet för yrkeshögskolan krävs särskild behörighet – Ma 2

Utbildningsstart
2024-08-12
2025-08-11
Utbildningsslut
2025-06-27
2026-06-26
Studietakt
100%
YH poäng
230 YH-poäng (ca. 1.2 år)
Ansökan är stängd
Kontakta skolan vid intresse
Branscher
Teknik & tillverkning
Studieort
DISTANS (Göteborgs kommun)

Fartygs- och Maskinbefäl 8, Skärgårdsentreprenör

Sjösportskolan

Drömmer du om att jobba med båtar i skärgården? Då har vi en unik utbildning för just dig!

Skulle du vilja driva ditt egna skärgårdsföretag eller söka anställning inom fisket, RIB charter, taxibåtar, jobba för båttillverkare, båtsäljare, testbåtar, elbåtar, tångodling, hummerfiske, upplevelseturer som däcksman eller liknande?

Vår ettåriga YH-utbildning är inriktad på den mindre sjöfarten och dess speciella utmaningar. Denna Skärgårdsentreprenörsutbildning ger dig en gedigen grund att stå på och genom dess unika mix av teori och praktik så gör den dig väl förberedd för arbetsmarknaden.

Fartyg- och Maskinbefäl klass 8 - Skärgårdsentreprenör ger dig det som krävs för att kunna arbeta yrkesmässigt inom den mindre sjöfarten, den praktiska färdighet och den fördjupningskunskap som efterfrågas av branschen.

Transportstyrelsens regler kräver minst Fartygsbefälsexamen kl. 8 för yrkesfartyg i inre fart. Vid maskinstyrka över 405 kW krävs Maskinbefälsexamen kl. 8. Om fartyget kan göra mer än 35 knop krävs utbildningen Handhavande av snabba fartyg.

Arbetsmarknaden anställer inte någon som saknar praktisk kunskap om tilläggning, förtöjning och allmän båtvana. Detta är svårt att skaffa sig om du inte äger båt. Om fartyget man söker jobb på jobbar med någon form av turism, vilket är mycket vanligt, så är även servicekunskap nödvändig.

I dagens snabba teknikskifte är det också viktigt med framtidssäkrad kunskap inte bara om nuvarande teknik utan även kännedom om framtida drivmedel och hållbar utveckling. Det finns ingen annan utbildning som under samma korta tid ger eleven det den behöver för sin yrkesroll som skeppare på mindre fartyg i inre fart nu och i framtiden. Den förhållandevis korta studietiden är en perfekt språngbräda för den som vill bli anställd eller starta eget.

Transportföretagens riksrapport talar om "Utmanande personalbrist i sjöfartsbranschen" och ett behov av minst 800 personer de närmsta 5 åren.

Läkarintyg för Sjöfolk
Det krävs ett godkänt läkarintyg för sjöfolk för att kunna bli antagen. Du ansvarar själv för erhållandet av ett sådant och detta skall bifogas ansökan eller så snart som möjligt efter ansökan. Läkarintyg för sjöfolk/Medical certificate for seafarers intygar att du har den syn, hörsel samt färgseende som krävs för yrket. Undersökningen måste vara gjord av en, enligt Transportstyrelsen, behörig läkare och intyget får inte vara äldre än fyra år och du måste vara lägst 18 år. Mer info om kravet finns här >>

Utbildningen ingår i Yrkeshögskolans utbud och är statligt finansierad därmed kostnadsfri för dig som elev. Du kan söka studiemedel av CSN. Utbildningen är på heltid, vissa delar kan dock ske på distans.

Utbildningsstart
2024-08-26
2025-08-25
Utbildningsslut
2025-06-13
2026-06-12
Studietakt
100%
YH poäng
210 YH-poäng (ca. 1.1 år)
Ansökan är stängd
Kontakta skolan vid intresse
Branscher
Transporttjänster
Teknik & tillverkning
Juridik