Marintekniker miljöoptimering bild

Marintekniker miljöoptimering

Jobbar du redan med att serva båtar men vill kunna mer om eldrift och säkerhet? Eller vill du jobba som säljare av elbåtar eller kanske konvertera gamla båtar till eldrift? Vill du arbeta med att bidra till en snabbare omställning till fosilfria båtar? 

Vi har en ett-årig yrkeshögskoleutbildning - "Marintekniker / Miljöptimering, 230 yhp" som passar in på dig! Utbildningen är statligt finansierad och kostnadsfri för dig som studerande.

Utbildningen bedrivs på distans med totalt 15 dagar på plats (5 x 3 dagar), främst för praktiska inslag med laborationer m.m. De praktiska tillfällen är förlagda till Göteborg, som idag är Sveriges största sjöfartsstad och har Skandinaviens största hamn.

Stor efterfrågan på utbildad personal
Antalet el- och hybridbåtar ökar fort och branschen saknar kunskap om hur de skall servas och skötas och vilka system som passar om man konverterar olika gamla fartyg. Det är här du kommer att bli mycket efterfrågad - det är du som sitter på kunskapen!

Den marintekniska näringen har uttryckt ett stort behov av kompetent personal, vilket det idag råder stor brist på. Det finns idag exempel på flera projekt som pågår, där man breddar tillämpning av elektrifiering inom sjöfarten, bl.a. för små och större färjor.

Utbildningen Marintekniker miljöoptimering kommer att ge dig en eftertraktad kombination av kunskaper och färdigheter, där resultatet kommer att bli en möjlighet att arbeta med elektrifiering, konvertering och hybridisering av fartyg. Under LIA-perioden kommer det sedan att ges möjlighet att prova kunskaperna praktiskt, för att sedan kunna börja arbeta i en ny bransch efter bara ett års studier.

Behörighet
Förutom grundläggande behörighet för yrkeshögskolan krävs särskild behörighet – Ma 2