Produktionslogistiker

Som logistiker kan man arbeta i IT-branschen och i offentliga sektorn. Logistiker finns på alla nivåer, man kan ha såväl operativa som strategiska arbetsuppgifter.

Logistiken får en allt större betydelse i företag och organisationer och bygger på optimering och effektivisering av verksamheten.

Då efterfrågan blir allt större på utbildade logistiker kommer du ha stora möjligheter till arbete.

Utbildningen
Detta är en Yrkeshögskoleutbildning på heltid som du läser på distans via vår lärplattform. Vissa moment som till exempel studiebesök och examinerade gruppövningar går inte att göra på distans. Det innebär det att du måste kunna resa till Skellefteå 2-3 gånger per termin. Vid obligatoriska träffar betalar du själv eventuella resor och uppehälle. I utbildningen ingår 3 LIA-perioder totalt 23 veckor.

Utbildningen är CSN berättigad.

Efter avslutad utbildning kommer du att ha den yrkeskompetens som krävs för att kunna ta ansvar för att leda projekt och implementera projektresultat på ett systmatiskt, kvalitetssäkert och hållbart sätt. Du kommer också att ha kompetenser att förstå relationerna mellan produktion, planering och industriföretagets övriga funktioner.

Efter avslutad utbildning kan du jobba som produktionslogistiker och kunna utveckla och effektivisera produktionsprocesser och övervaka och följa upp projekt inom logistik-och produktionsplanering för att uppnå uppsatta mål.

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet för Yrkeshögskolestudier samt
Särskilda behörighetskrav i form att du har läst följande gymnasiekurser och fått lägst betyget G/E/3:

  • Engelska 5
  • Svenska 2 eller Svenska som andraspråk
  • Matematik 1a, 1b eller 1c

Kontakt
Malin Karlsson