Drift- och underhållstekniker vätgas bild

Drift- och underhållstekniker vätgas

Vill du arbeta med miljövänliga energilösningar? Studera till Drift- och underhållstekniker vätgas, och ansvara för att övervaka och underhålla vätgassystem och anläggningar. Det inkluderar regelbundna inspektioner av utrustning, identifiering och åtgärdande av fel eller avvikelser, samt genomförande av förebyggande underhållsåtgärder för att säkerställa en pålitlig och säker drift.

✓ Studera kostnadsfritt och CSN-berättigat

Behörighetskrav

• Gymnasieexamen eller motsvarande
• Engelska 6
• Matematik 2
• Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2

Saknar du formell behörighet? Så blir du behörig till Teknikhögskolan »