Javautvecklare

Vill du lära dig koda i Java? Studera till Javautvecklare och få ett kreativt, föränderligt och utvecklande arbete som finns över hela världen! Ofta arbetar du i team och projekt där du tar fram nya system eller vidareutvecklar befintliga lösningar, men du kodar även på egen hand. Bli proffs på Javaprogrammering, frontend-lösningar och produktion av säker mjukvara. Gör karriär som Javautvecklare, systemutvecklare, applikationsutvecklare eller webbutvecklare.

✓ Studera kostnadsfritt och CSN-berättigat

Behörighetskrav

• Grundläggande behörighet (gymnasieexamen eller motsvarande)
• Godkänt betyg i Matematik 2
• Godkänt betyg i Programmering 1

Saknar du formell behörighet? Det finns flera sätt att bli behörig inom yrkeshögskolan! Läs mer på Teknikhögskolans hemsida »