Processoperatör sågverks- och pappersindustri bild

Processoperatör sågverks- och pappersindustri

Vill du arbeta med drift och underhåll av pappersproduktion? Studera till Processoperatör! Du ser till så att produktionen håller hög kvalitet med hänsyn till hållbarhet och miljö i vårt närområde. Du arbetar även med beräkningar inom bland annat produktionsekonomi och flödesoptimering för ett så bra produktionsresultat som möjligt. Gör karriär som operatör inom sågverk, hyvleri och plywood eller papper och pappersmassa.

✓ Studera kostnadsfritt och CSN-berättigat

Behörighetskrav

• Grundläggande behörighet (gymnasieexamen eller motsvarande)
• Matematik 2
• Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2

Saknar du behörighet? Så blir du behörig »