Projektutvecklare förnybar energi bild

Projektutvecklare förnybar energi

Vill du spela en nyckelroll i att planera, organisera och genomföra projekt för att producera ren och hållbar energi? Studera till Projektutvecklare förnybar energi och ansvara för att projekten följer tekniska och miljömässiga standarder, hantera budget, tidslinjer och andra resurser för att säkerställa ett framgångsrikt projekt.

✓ Studera kostnadsfritt och CSN-berättigat

Behörighetskrav

• Gymnasieexamen eller motsvarande
• Engelska 6
• Matematik 2
• Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2

Saknar du formell behörighet? Så blir du behörig till Teknikhögskolan »