Procedural Artist bild

Procedural Artist

Vill du utbilda dig inom spelutveckling? Nu har du chansen att söka utbildningen Procedural Artist som erbjuds unikt på The Game Assembly – en Yh-utbildning som kombinerar visuellt skapande och tekniskt kunnande.

Om utbildningen
Procedural Artist på The Game Assembly är en helt ny utbildning framtagen i nära samarbete med representanter från spelbranschen. Utbildningen inriktar sig på procedurellt skapande som blivit ett alltmer populärt arbetssätt inom spelutveckling, eftersom det gör det möjligt att jobba både tidseffektivt och dynamiskt. I rollen skapar du spelens visuella modeller och effekter med hjälp av algoritmer. Denna typ av digitalt skapande gör det möjligt att återanvända och anpassa effekter och miljöer agilt under hela spelproduktionen.

I utbildningen får du lära dig framställa procedural content av olika slag, vilket innefattar bland annat visuella effekter, modellering, material och shaders m.m. Vidare får du i utbildningen lära dig den grundläggande programmering och matematik som behövs för att kunna utveckla tekniska verktyg.

Utbildningen är 2,5 år lång och praktik utgör en betydande del. På The Game Assembly jobbar vi enligt samma arbetssätt som studios, vilket innebär att vi på skolan jobbar tillsammans med andra discipliner för att skapa spel.

_______________________________________________________________


THE GAME ASSEMBLY – UTSEDD TILL EN AV VÄRLDENS FRÄMSTA SPELSKOLOR

The Game Assembly – utsedd till en av världens främsta spelskolor – har utbildat framtidens spelutvecklare sedan 2008. TGA är en yrkeshögskola som bedriver utbildningarna i nära samarbete med spelbranschen och är idag är en viktig aktör för att förse den svenska och internationella branschen med talangfulla medarbetare.