Spelanimatör bild

Spelanimatör

Vill du skapa framtidens spelkaraktärer? Som spelanimatör är du ansvarig för 3D-animationerna i spelet som ger modeller och karaktärer liv. Du ansvarar för att spelens skildringar av rörelser och beteenden upplevs trovärdiga och karaktärsenliga.

Om utbildningen
Spelanimatörsutbildningen på The Game Assembly är animationsutbildning med fokus på 3D-animation. Utbildningen börjar med grunder i 2D och övergår till avancerad 3D-animation. I utbildningen ingår också kurser i bland annat; motion capture, keyframe-animation samt riggning av 3D-modeller.

Under utbildningen skapar de studerande på utbildningen åtta spel tillsammans med de andra disciplinerna på skolan, från första idé till spelbart spel enligt den arbetsmetodik som används av studios i branschen. Detta ger dig en värdefull insikt kring vad det innebär att samarbeta med andra yrkesroller och du får en god förståelse för de möjligheter och utmaningar andra yrkesroller kan möta i arbetet med att skapa ett spel.

Gemensamt för all spelutveckling är att den sker tvärdisciplinärt och agilt. En tredjedel av utbildningen är LiA – praktik på ett spelföretag där du får använda de kunskaper du förvärvat under tiden på skolan.

_______________________________________________________________

THE GAME ASSEMBLY – UTSEDD TILL EN AV VÄRLDENS FRÄMSTA SPELSKOLOR

The Game Assembly – utsedd till en av världens främsta spelskolor – har utbildat framtidens spelutvecklare sedan 2008. TGA är en yrkeshögskola som bedriver utbildningarna i nära samarbete med spelbranschen och är idag är en viktig aktör för att förse den svenska och internationella branschen med talangfulla medarbetare.