På denna webbsida använder vi Cookies (Kakor) för att du skall få ut mesta möjliga av ditt besök på sidan.
Genom att använda webbsidan godkänner du användningen av Cookies, som beskrivs i vår Integritetspolicy

Ok

Specialistutbildad undersköterska anestesi, operation och intensivvård

Specialistutbildad undersköterska anestesi, operation och intensivvård

Yrgo

Specialistutbildad undersköterska anestesi, operation och intensivvård

Arbetar du som undersköterska inom anestesi, operation eller intensivvård och vill utbilda dig till specialistundersköterska? Vår utbildning ger dig eftertraktad kompetens då du kan arbeta med kvalitetssäkring och bidra till att höja kompetensen inom vården. Utbildningen ger dig kompetens att arbeta med fördjupad omvårdnad, driva förbättringsarbete och medverka i utbildning på din arbetsplats.

Jobbar du inom äldreomsorg eller hemtjänst idag men vill börja arbeta inom anestesi, operation och intensivvård istället? Då kan du söka till vår utbildning som ger dig en spännande och trygg lotsning in i branschen.

Att arbeta som specialistundersköterska
Som specialistutbildad inom ditt område är du en värdefull källa till kunskap och bidrar till att höja kompetensen på din arbetsplats. Rollen innebär att du kan planera, genomföra och utvärdera personcentrerad vård. Du kan leda reflektionsgrupper, studiecirklar, hålla i yrkeshandledning, introducera nya medarbetare på ett bra sätt och handleda studerande på arbetsplatsen.

Du kan också arbeta med verksamhets- och patientnära förbättringsarbete, systematiskt kvalitetsarbete, projekt och samordning och du får kompetens för att samverka med och arbeta i tvärprofessionella team.

Om utbildningen
Utbildningen ger dig fördjupade kunskaper och konkreta metoder och verktyg för att kunna arbeta som specialistundersköterska inom anestesi, operation och intensivvård. Under utbildningen får du bland annat lära dig om

  • anatomi, akuta sjukdomstillstånd och planerade operativa ingrepp
  • hygienrutiner, sterilitet och vårdrelaterade infektioner
  • akutsjukvård, kris, katastrofmedicin och traumahantering
  • komplexa omvårdnadssituationer och personcentrerad vård
  • kommunikation, samspel, pedagogiska metoder och handledning
  • dokumentation, lagstiftning, patientsäker vård och värdegrund
  • systematiskt kvalitets- och utvecklingsarbete.

LIA (praktik)
En stor del av utbildningen består av LIA (lärande i arbete), vilket är yrkeshögskolans version av praktik. Under LIA:n får du omsätta dina kunskaper från utbildningen i en verklig miljö och träna på din nya yrkesroll. LIA:n går på heltid, till skillnad från övriga kurser som går på 50 procent.

Studieupplägg och examen
Utbildningen är tvåårig och studietakten är 50 procent, med undantag för LIA (praktik) som du gör på heltid. Utbildningen bedrivs på distans med 9 fysiska träffar under utbildningen där varje träff varar cirka 2 dagar i följd. Övrig undervisning sker webbaserat och via vår lärplattform på en fast studiedag. Utbildningen är flexibel och en stor del av undervisningen går att ta del av när du kan och vill studera. Det innebär stor frihet, men också eget ansvar och det gäller att vara uppdaterad på aktuell planering.

Eftersom utbildningen sker på distans och till största delen är webbaserad krävs datorvana. Du ska ha tillgång till en dator (ej surfplatta) med kamera, mikrofon och internet. Du förväntas ha datakunskaper och vara en aktiv och synlig deltagare på lärplattformen och i webbmöten varje vecka. Vi använder olika digitala verktyg för undervisning och ger goda möjligheter till handledning.

Utbildningen leder till en yrkeshögskoleexamen.

Samarbete med branschen
Vi har ett tätt samarbete med företag och organisationer i branschen, som bland annat deltar i utbildningens ledningsgrupp, föreläser och tar emot studerande på LIA (praktik).

Mer info och ansökan
Läs mer och ansök på Yrgos webbplats: https://yrgo.se/utbildningar/specialistutbildad-underskoterska-anestesi-operation-och-intensivvard/

Studietakt

50%

Poäng

200 YH-poäng

Start *

Påbörjad

Påbörjad

Påbörjad

Slut

2021-11-30

2022-08-01

2023-08-01

* Dubbelkolla gärna datum med anordnaren

ANSÖKAN ÄR STÄNGD

JAG VILL HA MER INFORMATION

Vill du ha mer information om en utbildning? Här kan du kontakta utbildningsanordnaren om Specialistutbildad undersköterska anestesi, operation och intensivvård på Yrgo.